Arhīvs

Dienesti un ministrijas sniegušas atbildes uz jautājumiem par dienējošo formas tērpiem (03/03/2018)

No dienestiem un atbildīgajām iestādēm saņemtas atbildes uz LIDA jautājumiem par situāciju ar formas tērpiem.

Lasīt vairāk...

VUGD izstrādā grozījumus rīkojumā par informācijas sniegšanu sakarā ar izceļošanu uz ārvalstīm (03/03/2018)

VUGD 2015. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 22-1.7/864 “Par informācijas sniegšanu sakarā ar izceļošanu uz ārvalstīm” tiks veikti grozījumi.

Lasīt vairāk...

Pavasara aktivitātes Daugavpilī (13/02/2018)

Marta mēnesī Daugavpilī LIDA biedriem plānotas gan aktivitātes svaigā gaisā, gan meistarklase ēdiena dekorēšanā.

Lasīt vairāk...

Dienējošajiem ir tiesības uz taisnīgu atalgojumu (11/02/2018)

Jautājums par dienējošo tiesībām saņemt piemaksu par darbu svētku dienās ir jārisina nekavējoties. Tas ir pašu dienestu interesēs.

Lasīt vairāk...

Valsts robežsardzei jāizvērtē regulējums attiecībā uz personisko sakaru līdzekļu lietošanu (11/02/2018)

Iekšlietu ministrs aicina VRS vēlreiz izvērtēt 2014. gada 4. aprīļa iekšējos noteikumus Nr. 11.

Lasīt vairāk...

Darba laika uzskaites kārtība VUGD tiks mainīta (02/02/2018)

Izmaiņas noteikumos par darba laika uzskaiti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ir saskaņošanas procesā.  

Lasīt vairāk...

Jautājums par dienējošo formas tērpiem ir atlikts uz pārāk ilgu laiku (28/01/2018)

LIDA vēršas pie atbildīgajām amatpersonām ar lūgumu skaidrot radušos situāciju saistībā ar formas tērpiem.

Lasīt vairāk...

Tiesībsargs ierosina pārbaudes lietu par VUGD rīkojumu (28/01/2018)

Pēc vairāku biedru ierosinājuma vērsās pie Tiesībsarga ar lūgumu izvērtēt VUGD 2015. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr.22-1.7/864 „Par informācijas sniegšanu sakarā ar izceļošanu uz ārvalstīm“.

Lasīt vairāk...

LIDA paplašina piedāvājumu biedriem! (21/01/2018)

LIDA noslēgusi sadarbības līgumu ar Dzelzceļnieks KS un uzsāk pārrunas ar ERGO.

Lasīt vairāk...

KNAB un GRECO eksperti izvērtējot dienestu darbību izzina arī arodbiedrības viedokli

Lai apzinātu patieso situāciju dienestos Eiropas padomes korupcijas apkarošanas eksperti izzina arī arodbiedrības viedokli.

Lasīt vairāk...