Arhīvs

LIDA iesniedz VP koplīguma projektu (09/08/2019)

Atbilstoši Arodbiedrību likuma 12. panta pirmajai daļai, “arodbiedrībām, pārstāvot un aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, ir tiesības veikt kolektīvās pārrunas, saņemt informāciju un konsultēties ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām, slēgt darba koplīgumus (ģenerālvienošanās), pieteikt streikus, kā arī īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības”.

Lasīt vairāk...

Pārtraukums un ēšanas pauze - kas ir kas VRS (08/08/2019)

Pēc biedru lūguma, iepazīstoties ar VRS iekšējiem normatīvajiem aktiem, LIDA vērsās pie iestādes ar lūgumu sniegt iekšējo normatīvo aktu saturošo jēdzienu skaidrojumam.

Lasīt vairāk...

LIDA vērsīsies tiesā saistībā ar IeVP atbildi uz darbinieku iesniegumu (05/08/2019)

IeVP atteikusies veikt darbinieku pieprasīto pārrēķinu sakarā ar nepareizi veiktu darba apmaksas aprēķinu. LIDA vērsīsies tiesā.

Lasīt vairāk...

VUGD darbinieki novērtēšanas procesam var piesaistīt LIDA pārstāvi (03/08/2019)

Panākta vienošānās ar VUGD vadību par to, ka turpmāk tie VUGD darbinieki, kas ir LIDA biedri, novērtēšanas procesam var piesaistīt LIDA pārstāvi!

Lasīt vairāk...

Ministrija - iestādei ir jāsniedz atbilde pēc būtības! (29/07/2019)

Šī gada sākumā LIDA vērsās pie VRS ar lūgumu skaidrot situāciju ar atvļinājuma naudas un atalgojuma izmaksas kavējumiem. Diemžēl VRS nevēlējas sniegt atbildi pēc būtības, un LIDA nācās vērsties pie Iekšlietu ministra.

Lasīt vairāk...

Aicinājums VRS (25/07/2019)

Pēc biedru lūguma LIDA vērsusies pie Valsts robežsardzes priekšnieka ar aicinājumu ievērot saprātīgu un ētisku attieksmi pret amatpersonām saistībā ar 2019.gada 30.aprīļa pavēles Nr.657 izpildes procesu.

Lasīt vairāk...

Ieskats arodbiedrības darbībā 2019. gada pirmajā pusgadā (25/07/2019)

Ir pagājuši 2019. gada pirmie seši mēneši, un esam sagatavojuši nelielu ieskatu tajā, kā to ir pavadījusi Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība. 

Lasīt vairāk...

Lidojam uz... (24/07/2019)

Valsts robežsardzes galvenā funkcija ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana. Šo funkciju izildei tiek izmantoti dažādi tehniskie līdzekļi, tai skaitā helikopteri. Bet...

Lasīt vairāk...

VAI CIETUMI LATVIJĀ IR DROŠI? (24/07/2019)

Ieslodzījuma vietas paredzētas tam, lai izolētu noziegumus izdarījušās personas no pārējās sabiedrības daļas, un piespriestā soda izciešanas laiku. Tomēr IeVP īstenotā politika LIDA ieskatā sāk pasliktināk drošību šajās iestādēs, tātad arī sabiedrības drošību.

Lasīt vairāk...

Bosings pret amatpersonu - sistemātisks! (24/07/2019)

Lai arī vārdi "mobings" un "bosings" nu jau šķietami gadiem ilgi, kā daudzu negatīvu situāciju apzīmējumi, tiek pieminēti sabiedrībā, tiesu prakse saistībā ar šiem jēdzieniem veidojas lēni.  

Lasīt vairāk...