Arhīvs

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs – skaidrojums par iestādes akreditāciju un mācību programmu licencēšanu (12/03/2018)

LIDA skaidro situāciju ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centru, tā akreditāciju un mācību programmu licencēšanu.

Lasīt vairāk...

Situācija ar dienesta pakāpēm VUGD – netaisnīga (12/03/2018)

Pēc biedru lūguma LIDA vērsusies pie atbildīgajām amatpersonām ar lūgumu risināt pastāvošo situāciju ar speciālajām dienesta pakāpēm VUGD.

Lasīt vairāk...

LIDA atbalsta Valsts policijas koledžas rīkoto pasākumu (10/03/2018)

Valsts policijas koledža ar saukli “Mēs skrienam par MŪSU Latviju” rīko pasākumu, kas būs veltīts Latvijas Republikas simtgadei!

Lasīt vairāk...

Likumdevējs izzina arodbiedrības viedokli par grozījumiem likumā „Par policiju” (03/03/2018)

Sakarā ar plānotajiem grozījumiem likumā „Par policiju” atbildīgās iestādes, ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības starpniecību vērsās pie Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības, lai uzzinātu LIDA viedokli par plānotajiem grozījumiem.

Lasīt vairāk...

Dienesti un ministrijas sniegušas atbildes uz jautājumiem par dienējošo formas tērpiem (03/03/2018)

No dienestiem un atbildīgajām iestādēm saņemtas atbildes uz LIDA jautājumiem par situāciju ar formas tērpiem.

Lasīt vairāk...

VUGD izstrādā grozījumus rīkojumā par informācijas sniegšanu sakarā ar izceļošanu uz ārvalstīm (03/03/2018)

VUGD 2015. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 22-1.7/864 “Par informācijas sniegšanu sakarā ar izceļošanu uz ārvalstīm” tiks veikti grozījumi.

Lasīt vairāk...

Pavasara aktivitātes Daugavpilī (13/02/2018)

Marta mēnesī Daugavpilī LIDA biedriem plānotas gan aktivitātes svaigā gaisā, gan meistarklase ēdiena dekorēšanā.

Lasīt vairāk...

Dienējošajiem ir tiesības uz taisnīgu atalgojumu (11/02/2018)

Jautājums par dienējošo tiesībām saņemt piemaksu par darbu svētku dienās ir jārisina nekavējoties. Tas ir pašu dienestu interesēs.

Lasīt vairāk...

Valsts robežsardzei jāizvērtē regulējums attiecībā uz personisko sakaru līdzekļu lietošanu (11/02/2018)

Iekšlietu ministrs aicina VRS vēlreiz izvērtēt 2014. gada 4. aprīļa iekšējos noteikumus Nr. 11.

Lasīt vairāk...

Darba laika uzskaites kārtība VUGD tiks mainīta (02/02/2018)

Izmaiņas noteikumos par darba laika uzskaiti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ir saskaņošanas procesā.  

Lasīt vairāk...