Privātuma noteikumi

Šie noteikumi nosaka, kā Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība, reģistrācijas Nr. 50008164341, juridiskā adrese: Gaujas iela 15-6, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 (turpmāk tekstā - LIDA) apstrādā interneta vietnes www.lida.lv (turpmāk tekstā - Mājas lapa) darbības nodrošināšanai nepieciešamos lietotāju personas datus un kādas tiesības ir lietotājiem.

Lai labotu vai dzēstu sevis sniegto informāciju Jūs ar mums vari sazināties rakstot e-pasta vēstuli uz lida@lida.lv.

 

Kādu informāciju mēs apstrādājam

Lai reģistrētos Mājas lapā, Jums ir jāizveido savs lietotāja profils. Pirms reģistrācijas Jums ir jānorāda sava pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, darba vieta, e-pasta adrese, telefona numurs.

LIDA apstrādā informāciju par saturu, ko Jūs publicējat Mājas lapā, piemēram, komentāriem pie Mājas lapā ievietotajiem rakstiem.

LIDA saņem informāciju par ierīcēm, kuras Jūs lietojat, lai piekļūtu Mājas lapai, piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums.

Mājas lapas darbības nodrošināšanai tiek izmantotas sīkdatnes, tāpēc aicinām iepazīties ar informāciju par sīkdatnēm.
 

Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju

LIDA apstrādā Jūsu personas datus un citu informāciju, lai:
 
Nodrošinātu Jums iespēju pilnībā izmantot Mājas lapas piedāvātās iespējas, piemēram, piekļuvi sadaļai Sociālais dialogs.

Uzturētu un uzlabotu Mājas lapas piedāvātās iespējas, kā arī izstrādāt jaunas iespējas.

Pārbaudītu identitāti un novērstu lietotāju profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Mājas lapas vidi.

Aizsargātu Jūsu, LIDA un citu lietotāju intereses, piemēram, ja Mājas lapa tiek izmantota pretlikumīgu darbību veikšanai.

Sniegtu Jums atbildes un sazinātos ar Jums jautājumos, kas Jūs interesē.
 

Kā citi var piekļūt tavai informācijai

Jūsu lietotāja profilā norādītie dati, piemēram, vārds un uzvārds, darba vieta un kontaktinformācija nav pieejama citiem Mājas lapas lietotājiem, izņemot gadījumus, kad ievietosiet Mājas lapā savu saturu, kas būs pieejams citiem reģistrētajiem Mājas lapas lietotājiem.

Saturu, ko Jūs ievietojat Mājas lapā, var apskatīt gan datorā, gan arī mobilajā lietotnē (viedtālruņos, planšetdatoros, u.c.), tāpēc šādu saturu, izmantojot Mājas lapas, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs.
 

Kā mēs apstrādājam personas datus

LIDA var apstrādāt nepersonalizētu informāciju, piemēram, par Mājas lapas lietotāju skaitu, par informācijas efektivitāti, u.c.

Jūsu dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām LIDA sadarbojas un kuras LIDA sniedz pakalpojumus, lai LIDA varētu nodrošināt un uzlabot Mājas lapas darbību, piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus. Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai LIDA varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

Atsevišķos gadījumos šajos noteikumos paredzēto mērķu sasniegšanai LIDA var nodot Jūsu personas datus mūsu partneriem trešajās valstīs, kas nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni vai īstenojot atbilstošas garantijas.

Mājas lapā var tikt izvietotas un Jums var tikt parādītas vai nosūtītas trešo personu reklāmas, tajā skaitā interaktīvā veidā, piemēram, video, utt.. LIDA nekad nenodod reklāmdevējiem informāciju par lietotājiem un to personas datus, taču reklāmdevējiem var būt tiesības definēt reklāmas auditoriju, piemēram, pēc lietotāja dzimuma, vecuma, atrašanās vietas, kontaktinformācijas, u.tml..

LIDA var izpaust Jūsu personas datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, piemēram, lai atbildētu uz tiesas vai kompetentas iestādes pieprasījumu vai lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību.

Jūsu personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši Jūsu piekrišanu.

Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums reģistrēta lietotāja profila izveidošanai.
 

Kā tev ir iespējams pārvaldīt savus personas datus

Tev ir tiesības pievienot, labot vai dzēst savā lietotāja profilā norādītos datus, saturu un informāciju, kā arī dzēst visu lietotāja profilu.

Ņemiet vērā, ka Mājas lapa ir pieejama citām personām, tai skaitā citiem reģistrētajiem lietotājiem, tāpēc saturs, attēli, video un cita informācija, ko Jūs publicēsiet, būs redzama citiem reģistrētajiem lietotājiem.

LIDA glabā un apstrādā Jūsu datus, kamēr Jūsu lietotāja profils netiek dzēsts. Pēc profila dzēšanas personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz vai pieprasa normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī dzēst savu lietotāja profilu. Ja profils tiek dzēsts, tad tiks dzēsta informācija un saturs, ko būsiet publiskojis, taču daļa informācijas var netikt dzēsta, jo tā nav piesaistīta Jūsu profilam, piemēram, no Mājas lapas nosūtītās vēstules.

Pēc  lietotāja profila, datu un/vai informācijas dzēšanas no lietotāja profila minētais lietotāja profils, dati un/vai informācija LIDA datu bāzēs var tikt saglabāta līdz 90 dienām no dzēšanas brīža, lai izvairītos no krāpnieciskām darbībām un citas pretlikumīgas rīcības.

Jums ir tiesības iegūt informāciju, kas ir saistīta ar Jūsu profilu, veicot datu kopijas pieprasījumu.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē.
 

Izmaiņas

LIDA patur tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Mājas lapā, un būtisku izmaiņu gadījumā LIDA Jūs informēs par šādām izmaiņām.

Saziņa ar LIDA

Jums ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz lida@lida.lv vai sūtot vēstuli Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai  uz adresi Gaujas iela 15-6, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136