Ar aprīli VRS atsevišķu amatpersonu atalgojumam sāks piemērot koeficientu (05/04/2018)

Sākot ar šī gada 20.aprīli Valsts robežsardze (VRS), pagaidām uz laiku līdz 30.jūnijam, sāks piemērot koeficientu 1.10 to amatpersonu atalgojumam, kas dienesta pienākumus pilda uz VRS kuteriem, kuri tiek izmantoti jūras robežas uzraudzībai un ar to saistīto uzdevumu izpildei.

Kā savā vēstulē informē VRS, tad papildus minētā koeficienta piemērošanai ir rosināta arī izmaiņu veikšana attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, lai rastu iespēju šīm amatpersonām palielināt atalgojumu bez koeficienta piemērošanas.

„Ilgi, smagi, bet sekmīgi!”- tā par šī jautājuma risināšanas procesu izsakās Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) Valdes priekšsēdētājs A.Augustāns. „2017.gada pirmajā pusē saņēmām informāciju no LIDA biedriem par to, ka jaunā atalgojuma sistēma, iespējams, nav izveidota ievērojot godīga atalgojuma noteikšanas principus, kas savukārt ir radījis situāciju, ka vienas iestādes ietvaros amatpersonas, kuras pilda līdzīgus vai vienādus pienākumus, ir noteikts krasi atšķirīgs atalgojums. LIDA biedri no savas puses jau bija veikuši visas iespējamās darbības neizejot no iestādes ietvariem un pie LIDA pēc palīdzības griezās tikai pēc tam, kad visi viņu mēģinājumi aktualizēt un risināt šo jautājumu bija izrādījušies nesekmīgi. Jāatdzīst gan, ka arī mums sākotnēji šī jautājuma risināšana šķita neskaidra un neviennozīmīga, jo konkrētā situācija skar jūras robežas uzraudzību un darbu uz kuģošanas līdzekļiem jūrā, ar ko līdz šim LIDA nebija saskarusies vispār. Šis ir ļoti specifisks dienests un šajā gadījumā nav velkamas nekādas paralēles ar dienestu uz tā saucamās „zaļās robežas”, ar kuru bijām saskarušies pirms tam. Pateicoties pašu biedru aktīvai līdzdalībai LIDA izdevās sagatavot spēcīgus argumentus par labu savu biedru interesēm, kā arī teju gada garumā tos sekmīgi aizstāvēt un papildināt ar faktiem, tādejādi veicinot aktīvu diskusiju ar Valsts robežsardzi, iesaistot arī Iekšlietu ministriju, kas ir rezumējusies ar attiecīgo lēmumu. Neslēpšu, ka process bija smags un brīžiem šķita, ka esam nonākuši strupceļā. Bet pateicoties neatlaidībai, apņēmībai un aktīviem biedriem esam sasnieguši savu mērķi.”

Ar augstāk minēto informāciju no VRS varat iepazīties sadaļā Sociālais dialogs- Valsts robežsardze (pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem).

LIDA arī turpmāk aktīvi aizstāvēs savu biedru tiesības un intereses, kā arī aicina tās amatpersonas, kuras vēl nav LIDA biedru rindās, nopietni apsvērt iestāšanos! Kopā mēs varam veicināt dienestu attīstību un tādejādi uzlabot arī savus dienesta apstākļus!

« Atpakaļ uz sarakstu