Arhīvs

Intervija ar LIDA Valdes priekšsēdētāju Armandu Augustānu (30/03/2018)

Latvijas brīvo arodbiedrību savienības informatīvā izdevuma "LBAS Vēstis" marta numurā publicētā intervija ar A.Augustānu

Lasīt vairāk...

Laba darbinieka fiziskā un psiholoģiskā veselība- pašu dienestu interesēs (26/03/2018)

LIDA ir vērsusies pie dienestu vadītājiem ar lūgumu veicināt tādu apstākļu veidošanu, kas pozitīvi iespaidotu darbinieku veselību.

Lasīt vairāk...

LIDA rosina veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (19/03/2018)

LIDA vēršas pie atbildīgajām iestādēm ar iniciatīvu veikt izmaiņas normatīvajos aktos ar mērķi uzlabot dienējošo materiālo stāvokli.

Lasīt vairāk...

Tiesa noraida Valsts robežsardzes prasību (14/03/2018)

2018.gada 6.martā Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatot rakstveida procesā vienkāršotas procedūras lietu, pieņēma lēmumu pilnībā noraidīt Valsts robežsardzes (VRS) prasību par zaudējumu piedziņu no amatpersonas.

Lasīt vairāk...

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs – skaidrojums par iestādes akreditāciju un mācību programmu licencēšanu (12/03/2018)

LIDA skaidro situāciju ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centru, tā akreditāciju un mācību programmu licencēšanu.

Lasīt vairāk...

Situācija ar dienesta pakāpēm VUGD – netaisnīga (12/03/2018)

Pēc biedru lūguma LIDA vērsusies pie atbildīgajām amatpersonām ar lūgumu risināt pastāvošo situāciju ar speciālajām dienesta pakāpēm VUGD.

Lasīt vairāk...

LIDA atbalsta Valsts policijas koledžas rīkoto pasākumu (10/03/2018)

Valsts policijas koledža ar saukli “Mēs skrienam par MŪSU Latviju” rīko pasākumu, kas būs veltīts Latvijas Republikas simtgadei!

Lasīt vairāk...

Likumdevējs izzina arodbiedrības viedokli par grozījumiem likumā „Par policiju” (03/03/2018)

Sakarā ar plānotajiem grozījumiem likumā „Par policiju” atbildīgās iestādes, ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības starpniecību vērsās pie Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības, lai uzzinātu LIDA viedokli par plānotajiem grozījumiem.

Lasīt vairāk...

Dienesti un ministrijas sniegušas atbildes uz jautājumiem par dienējošo formas tērpiem (03/03/2018)

No dienestiem un atbildīgajām iestādēm saņemtas atbildes uz LIDA jautājumiem par situāciju ar formas tērpiem.

Lasīt vairāk...

VUGD izstrādā grozījumus rīkojumā par informācijas sniegšanu sakarā ar izceļošanu uz ārvalstīm (03/03/2018)

VUGD 2015. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 22-1.7/864 “Par informācijas sniegšanu sakarā ar izceļošanu uz ārvalstīm” tiks veikti grozījumi.

Lasīt vairāk...