Arhīvs

Par atvaļinājuma naudas izmaksu VRS (30/08/2019)

Šī gada sākumā, atsaucoties uz biedru sniegto informāciju, LIDA vērsās pie VRS ar lūgumu skaidrot, kāpēc darbiniekiem nav veikta savlaicīga atvaļinājuma naudas izmaksa. 

Lasīt vairāk...

LIDA vēršas tiesā (20/08/2019)

Vakar, 19.augustā, LIDA iesniedza prasību Rīgas Administratīvajai rajona tiesai saistībā ar IeVP atteikumu veikt darbinieku algas pārrēķinu.

Lasīt vairāk...

Par nepatiesu ziņu sniegšanu (19/08/2019)

IeVP priekšniece Ilona Spure ir izteikusi publisku apgalvojumu par apsargu un uzraugu vidējo atalgojumu, kurš nesakrīt ar LIDA rīcībā esošo informāciju. LIDA vērsusies pie Ministru prezidenta un Tieslietu ministra ar šo informāciju, kā arī pieprasījusi skaidrojumu par izteikto apgalvojumu.

Lasīt vairāk...

Par virsstundu plānošanu IeVP darba grafikos (16/08/2019)

Šī gada 25.jūlijā IeVP priekšnieka vietniece Tatjana Trocka sniedza interviju laikrakstam "Neatkarīgā", un saistībā ar tajā izteiktajiem apgalvojumiem LIDA vērsās pie IeVP struktūrvienību priekšniekiem ar jautājumiem par darba grafikiem.

Lasīt vairāk...

LIDA iesniedz VP koplīguma projektu (09/08/2019)

Atbilstoši Arodbiedrību likuma 12. panta pirmajai daļai, “arodbiedrībām, pārstāvot un aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, ir tiesības veikt kolektīvās pārrunas, saņemt informāciju un konsultēties ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām, slēgt darba koplīgumus (ģenerālvienošanās), pieteikt streikus, kā arī īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības”.

Lasīt vairāk...

Pārtraukums un ēšanas pauze - kas ir kas VRS (08/08/2019)

Pēc biedru lūguma, iepazīstoties ar VRS iekšējiem normatīvajiem aktiem, LIDA vērsās pie iestādes ar lūgumu sniegt iekšējo normatīvo aktu saturošo jēdzienu skaidrojumam.

Lasīt vairāk...

LIDA vērsīsies tiesā saistībā ar IeVP atbildi uz darbinieku iesniegumu (05/08/2019)

IeVP atteikusies veikt darbinieku pieprasīto pārrēķinu sakarā ar nepareizi veiktu darba apmaksas aprēķinu. LIDA vērsīsies tiesā.

Lasīt vairāk...

VUGD darbinieki novērtēšanas procesam var piesaistīt LIDA pārstāvi (03/08/2019)

Panākta vienošānās ar VUGD vadību par to, ka turpmāk tie VUGD darbinieki, kas ir LIDA biedri, novērtēšanas procesam var piesaistīt LIDA pārstāvi!

Lasīt vairāk...

Ministrija - iestādei ir jāsniedz atbilde pēc būtības! (29/07/2019)

Šī gada sākumā LIDA vērsās pie VRS ar lūgumu skaidrot situāciju ar atvļinājuma naudas un atalgojuma izmaksas kavējumiem. Diemžēl VRS nevēlējas sniegt atbildi pēc būtības, un LIDA nācās vērsties pie Iekšlietu ministra.

Lasīt vairāk...

Aicinājums VRS (25/07/2019)

Pēc biedru lūguma LIDA vērsusies pie Valsts robežsardzes priekšnieka ar aicinājumu ievērot saprātīgu un ētisku attieksmi pret amatpersonām saistībā ar 2019.gada 30.aprīļa pavēles Nr.657 izpildes procesu.

Lasīt vairāk...