Reģistrēties

Šeit Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības biedri var reģistrēties kā mājas lapas lietotāji, lai iegūtu iespēju komentēt lapā ievietotos ierakstus un piekļūt sadaļā "Sociālais dialogs" ievietotajiem dokumentiem. 

Iesniedzot Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai zemāk prasīto informāciju Jūs apliecinat, ka esat iepazinies ar Lapas lietošanas noteikumiem un Privātuma noteikumiem, un piekrītat tiem!

Atgādinām, ka saskaņā ar Lapas lietošanas noteikumiem reģistrācijas apstiprināšana/ noraidīšana var aizņemt līdz 3 darba dienām, vai, no LIDA neatkarīgu iemeslu dēļ, arī ilgāku laika posmu!  

:
:
:
:
:
:
: