Padome

Arodbiedrības padome ir Arodbiedrības institūcija, kas pilda savas funkcijas saskaņā ar Statūtiem.
Par Padomes locekli var būt tikai Biedrs, kas iecelts īpašā Valdes rīkotā konkursā. Padomes locekļu skaits tiek noteikts atkarībā no Arodbiedrībā esošo biedru skaita, nosakot pārstāvniecības normu 1 Padomes loceklis no 100 biedriem. 

Padome:

  • īsteno Valdes dotās pilnvaras;
  • sniedz ierosinājumus Valdei par Arodbiedrības darbību;
  • Arodbiedrības nolikumā noteiktā kārtībā dibina komisijas, lai organizētu un īstenotu Arodbiedrības darbību;
  • veic jaunu biedru piesaisti;
  • veic citus uzdevumus saistībā ar Arodbiedrības darbību, kas saskaņotas ar Valdi.

Padomes sastāvs

Edgars Dekšnis Rīga, Rīgas reģions 29550656 / edgars.deksnis@lida.lv
Maksims Dimpers Latgales reģions 28686074 / maksims.dimpers@lida.lv
Juris Kabanovs Kurzemes reģions 25911234 / juris.kabanovs@lida.lv
Zigmunds Kārklevalks Latvija 25140537 / zigmunds.karklevalks@lida.lv
Jānis Langzams Kurzemes reģions 25140536 / janis.langzams@lida.lv
Jevgeņija Maļecka Latgales reģions 26007158 / jevgenija.malecka@lida.lv
Mareks Maškēvics Kurzemes reģions 29618161 / mareks.maskevics@lida.lv
Inga Skorodihina Latgales reģions 28646545 / inga.skorodihina@lida.lv