Pieteikties Neste Latvija atlaidei

Uzņēmums Neste Latvija LIDA biedriem piedāvā izdevīgu ilgtermiņa atlaidi ar Neste degvielas karti privātpersonām — 4 centus/litrā. Ja pirms uzpildes Neste automātā ievietosi savu Mans Rimi karti, papildus saņemsi arī Mans Rimi naudu — 2,5 centus par katru litru. Savukārt iegādājoties degvielu piektdienā, sestdienā vai svētdienā atlaides apmērs sasniedz 9 centus/litrā (LIDA biedra atlaide + 5 centi/litrā brīvdienu atlaide; papildus Mans Rimi naudas iegūšana nav iespējama). 

Ja Tev jau ir Neste degvielas karte privātpersonām, tad vis, kas Tev jādara, ir jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma forma, norādot savu vārdu un uzvārdu, Neste klienta numuru un LIDA biedra numuru (formātā LIDA*****). Ja piemirsies LIDA biedra numurs, tad to varat uzzināt LIDA birojā, sūtot e-pasta vēstuli uz lida@lida.lv.

Savukārt ja Neste degvielas karte privātpersonām Tev vēl nav, tad jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās veidlapa, jāizdrukā līguma forma divos eksemplāros, pašrocīgi jāparaksta un jānodod tie Neste iesniedzot Neste birojā: Bauskas iela 58a, Rīga, 2.stāvs, vai nosūtot pa pastu, norādot līguma eksemplāra un kartes saņemšanas vietu – Neste biroju vai izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus. Līgumā būs nepieciešams norādīt arī LIDA biedra bumuru, tāpēc ja tas piemirsies, tad to varat uzzināt LIDA birojā, sūtot e-pasta vēstuli uz lida@lida.lv.

Ja karti vēlies saņemt Neste Latvija birojā, Rīgā, Bauskas ielā 58a, vari nosūti aizpildīto līgumu bez paraksta pielikumā uz e-pastu: neste.kartes@neste.com

Ja vēlies karti saņemt pa pastu uz līgumā norādīto adresi, sūti pa pastu 2 parakstītus līguma eksemplārus uz Neste Latvija biroju.

Informējam, ka NESTE pieņemam arī līgumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu. Šos līgumus aicinām sūtīt uz e-pastu: neste.kartes@neste.com 

LIDA informē, ka minētā atlaide paredzēta tikai LIDA biedriem, līdz ar to pēc pieteikuma vai jauna līguma saņemšanas Neste pieprasīs un LIDA nodrošinās biedra identifikāciju, attiecīgi sniedzot uzņēmumam informāciju par biedra personas datiem LIDA biedru reģistrā tik lielā apmērā, kādā tas nepieciešams biedra identifikācijai. Attiecīgi situācijā, kad biedrs izstājas no arodbiedrības, LIDA nodos biedra identificēšanai nepieciešamos personas datus uzņēmumam tik lielā apmērā cik tas nepieciešams, lai uzņēmums varētu izslēgt bijušo arodbiedrības biedru no atlaides saņēmēju loka. Līdz ar to, izvēloties izmantot šo piedāvāto iespēju LIDA biedrs piekrīt, ka LIDA nodos Neste biedra personīgos datus tādā apmērā, kādā tas būs nepieciešams augstāk minēto darbību veikšanas nodrošināšanai. Lai atsauktu savu piekrišanu šādai personas datu apstrādei biedram jāvēršas LIDA birojā nosūtot e-pasta vēstuli uz lida@lida.lv vai sūtot vēstuli Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai  uz adresi Gaujas iela 15-6, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136. Atsaucot savu piekrišanu personas datu apstrādei augstāk minētajiem mērķiem biedrs automātiski atsakās no iespējas izmantot Neste piedāvāto atlaidi.

Piesaistīt LIDA biedra atlaidi jau esošai Neste degvielas kartei privātpersonām, kā arī pietikt jaunu karti, ja tāda vēl nav, var ŠEIT.