Par pārtraukumu darbā pildot norīkojuma veidu "Imigrācijas kontrole" (26/11/2019)

No minētā Latvijas Republikas Senāta lēmuma izriet, ka spēkā paliek 2018.gada 29.marta Administratīvās apgabaltiesas lēmums, ar kuru tika apmierināta Valsts robežsardzes (VRS) apelācijas sūdzība par bijušajam darbiniekam labvēlīgu pirmās instances tiesas lēmumu, ar kuru VRS tika uzlikts par pienākumu kompensēt neizmantoto pārtraukuma laiku pildot norīkojuma veidu "Imigrācijas kontrole". Ar anonimizētu Administratīvās apgabaltiesas lēmumu varat iepazīties ŠEIT.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) juriste A. Rozīte pēc iepazīšanās ar minētā lēmuma pamatojumu pauž viedokli, ka "pamatā jāvērš uzmanība uz to, ka pārtraukums darbā ir tikai īslaicīgs brīdis ķermeņa atpūtināšanai, un nevarētu saprātīgi sagaidīt, ka tā laikā persona tīri teorētiski varētu darīt pilnīgi jebko, tieši laika aprobežojuma, nevis faktiskās iespējamības dēļ. Ļoti bieži saskaramies ar jautājumiem, kad persona uzskata, ka pārtraukums īstenojams tikai tad, ja ir iespēja aizbraukt paēst mājās. Pirmkārt, jānorāda, ka pārtraukums domāts jebkāda veida īslaicīgai atpūtai, un tā laikā nav obligāti jāēd. Otrkārt, pārtraukumu, visbiežāk nebūs iespējams īstenot aizbraucot uz mājām atpūsties, nevis faktiskas neiespējamības, bet gan laika aprobežojuma (pārtraukuma īslaicīgā rakstura) dēļ. Uzreiz gan jānorāda, ka šāda kārtība nav tikai dienestos, bet gan gandrīz jebkurā darba vietā. Amatpersonām iesakām pilnvērtīgi atpūsties no darba atpūtas laikā (starp maiņām), īpašu uzsvaru liekot uz rekreācijas pasākumiem - veselīgu miegu, pietiekamu svaiga gaisa daudzumu, pilnvērtīgu ēdienu, sporta nodarbībām.Diemžēl šīs lietas nav iespējams īstenot pārtraukumā, tā īslaicīgā rakstura dēļ. Tomēr katrs gadījums būtu jāvērtē individuāli, jo nav izslēgtas situācijas, kurās darbinieks tiešām nevar izmantot viņam pienākošo pārtraukumu, pat ja darba devējs savā iekšējā normatīvajā regulējumā šādu iespēju ir paredzējis. Tāpat LIDA turpinās sekot līdzi Darba laika direktīvas interpretācijai, ko sniegs Eiropas Savienības tiesa, kas, iespējams, kādreiz varētu mainīt izpratni par pārtraukuma laiku". 

« Atpakaļ uz sarakstu