Veido savu valsti- izsaki viedokli un rīkojies! (16/01/2019)

Nacionālais attīstības plāns nosaka lielākos valsts budžeta ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā 7 gadu periodā. Tas ietver valsts attīstības prioritātes, mērķus un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas. Plāns līdzsvaro ieguldījumus jeb tēriņus un iespējas valstij un iedzīvotājiem "nopelnīt"!

Plānu īsteno galvenokārt ar publiskiem resursiem, to atbalsta arī privātais un pašvaldību finansējums, kā arī ārvalstu finanšu palīdzība.  Arī Eiropas Savienības fondu resursi ir ieguldījums Latvijas iedzīvotāju nākotnē, atbalstot un līdzfinansējot Nacionālā attīstības plāna (mērķu) īstenošanu.

LIDA aicina savus biedrus iepazīties ar NAP2027 mērķiem un prioritātēm apmeklējot Pārresoru koordinācijas centra interneta vietni (http://www.pkc.gov.lv/nap-2027/informacija) un izmantot iespēju izteikt savu viedokli par to, kā arī iesniegt savu redzējumu par tām prioritātēm un vērtībām, kuras šajā plānā būtu iekļaujamas! 

« Atpakaļ uz sarakstu