Jauni dokumenti sadaļā „Sociālais dialogs”! (21/10/2018)

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) nodarbojas ne tikai ar tās biedru dienesta ikdienā radušos problēmjautājumu risināšanu, bet arī strādā pie tā, lai veicinātu uzlabojumus dienējošo tiesību un interešu ievērošanā, un arī sociālo garantiju uzlabošanā!

Jau kādu laiku LIDA aktīvi strādā pie papildus motivējošajiem mehānismiem dienestā nodarbinātajiem, un šonedēļ nākusi klajā ar diviem ierosinājumiem - atjaunot pabalstu par bērna piedzimšanu, kā arī iniciēt grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", nosakot biedra naudu kā attaisnotos izdevumus.

Jānorāda, ka līdz pat 2010. gadam (pārejas posms līdz 2012. gadam) spēkā bija regulējums, kas paredzēja pabalstu par bērna piedzimšanu. LIDA ieskatā, šāda sociālā garantija ir ļoti vēlama divu iemeslu dēļ - pirmkārt, tas ir papildus finansiāls atbalsts jaunajam vecākam - amatpersonai, un, otrkārt, arī tas uzskatāms par pozitīvas demogrāfijas veicināšanas mehānismu. 

Savukārt, attiecībā uz biedra naudu kā attaisnoto izdevumu, LIDA norāda, ka tas būtu viens no mehānismiem, kā motivēt cilvēkus iesaistīties arodbiedrību kustībā un veidot spēcīgu pilsonisko savienību. 

Cerēsim, ka kopā ar biedru aktīvu atbalstu mums izdosies šīs lietas ieviest dzīvē!

Savukārt, atsaucoties uz biedru sniegto informāciju par to, ka atsevišķu VUGD struktūrvienību priekšnieki pieprasa no padotajiem noteiktā termiņā ziņot par iestāšanos arodbiedrībā, LIDA vērsusies pie VUGD priekšnieka ar lūgumu sniegt informāciju par to, kurš VUGD iekšējais normatīvais akts uzliek par pienākumu amatpersonām sniegt šāda rakstura informāciju.

Lai informētu biedrus par viņiem aktuālo un interesējošo jautājumu risināšanas gaitu, sadaļā Sociālais dialogs esam pievienojuši jaunus dokumentus:

#Iekšlietu ministrija

  • LIDA vēstule IeM un TM „Par izmaiņām Atlīdzības likumā” (pabalsts par bērna dzimšanu)

#Tieslietu ministrija

  • LIDA vēstule IeM un TM „Par izmaiņām Atlīdzības likumā” (pabalsts par bērna dzimšanu)

#LBAS

  • LIDA vēstule „Par biedra naudu kā attaisnoto izdevumu” (iespēja atgūt IIN daļu no veiktajām biedra naudas iemaksām)

#VUGD 

  • LIDA vēstule „Par iekšējā normatīvā akta spēkā esamību” (ziņošana par iestāšanos arodbiedrībā)

Atgādinām, ka sadaļa Sociālais dialogs pieejama tikai tiem LIDA biedriem, kuri reģistrējušies kā www.lida.lv lietotāji.

Saviem biedriem atgādinam, ka arodbiedrība var risināt tikai tādus jautājumus, informācija par kuriem saņemta no tās biedriem. Tāpēc lūdzam savus biedrus, saskaroties savā darba vietā ar iespējumu savu tiesību vai interešu pārkāpumu, nekavējoties par to ziņot arodbiedrībai, vēršoties pie LIDA biroja vai pie sava reģionālā pārstāvja!

Tāpat vēlamies atgādināt, ka atsevišķu jautājumu risināšanas (piemēram, sociālās garantijas un atalgojums) iespējas no arodbiedrības puses ir tieši saistītas ar biedru skaitu tajā. 

« Atpakaļ uz sarakstu