Konkursa nolikums

Video eseju konkursa
“Izvēlies dienestu!”
NOLIKUMS

 

Konkursa mērķis:

Veicināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta), Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības atpazīstamību sabiedrībā, stiprināt pārliecību par to nozīmīgumu valsts un sabiedrības labklājības un drošības nodrošināšanā.

Konkursa uzdevums:

Radīt unikālu audiovizuālo materiālu, kas atspoguļo Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības darbību.

Konkursa organizators:

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA).

Konkursa atbalstītāji:

Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība (LAKS)
SIA KOOL Latvija

Konkursa dalībnieki:

Iekšlietu ministrijas sistēmas mācību iestāžu (Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes koledžas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas) kadeti un Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra apmācāmie.

Konkursa noteikumi:

Konkursā var piedalīties neierobežots skaits komandu no katras mācību iestādes. Cilvēku skaits komandā – ne vairāk par 6. Nepieciešamības gadījumā komandas darbam var piesaistīt ne vairāk kā divus konsultantus, tai skaitā tehniskā atbalsta sniegšanai, no mācību iestāžu mācībspēka vidus. Viena komanda vērtēšanai konkursā var iesniegt ne vairāk kā divus darbus.

Prasības audiovizuālajam materiālam:
1. ilgums 180-240 sekundes (+/- 10)
2. rekomendējamā izšķirtspēja 1080x1920 (minimālā 600x1067)
3. malu attiecība 9:16
4. maksimālais faila izmērs 4GB
5. rekomendējamie formāti .MP4, .MOV

Audiovizuālā materiāla (video rullīša) sākumā iekļaujama informācija “Izvēlies dienestu!” dalībnieku izvēlētā formā.

Video rullīša noslēgumā iekļaujama vizuāla informācija par konkursa rīkotāju – LIDA (vismaz 3 sek), konkursa atbalstītājiem – LAKS (vismaz 3 sek) un SIA KOOL Latvija (vismaz 3 sek), un komandas dalībnieku un pieaicināto konsultantu vārdiem un uzvārdiem (vismaz 3 sek).

Iesniedzot darbu vērtēšanai konkursā, tā veidotāji uzņemas pilnu atbildību par tā saturu, tai skaitā iespējamajiem normatīvo aktu prasību pārkāpumiem personas datu aizsardzības un autortiesību jomās.

Vērtēšana:

Video rullīši vērtēšanai iesniedzami līdz 2020.gada 31.decembrim, ieskaitot, saglabājot to pašu izvēlētā tiešsaistes datu glabātuvē un nosūtot saiti uz e-pastu lida@lida.lv.

Vērtēšanas kritēriji – atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem, satura kvalitāte, mākslinieciskais izpildījums, oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.

Darbu izvērtēšana un rezultātu pasludināšana:

LIDA Valdes locekļi, vadoties pēc šajā Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, izvērtēs konkursā iesniegtos darbus, katram no tiem piešķirot vērtējumu punktos no 1 līdz 10.

Darbi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti LIDA interneta vietnē www.lida.lv un sociālo tīklu (Facebook, Instagram, Twitter) kontos.

Apbalvošana:

Konkursa kopējais balvu fonds ir 640 euro

Par balvu saņemšanu uzvarētāji tiks informēti atsevišķi.

Publicitāte:

Iesniedzot darbu vērtēšanai konkursā, tā autori, bez atlīdzības, nodod LIDA visas ar tā turpmāko izmantošanu saistītās tiesības.

Visi konkursam iesniegtie darbi, pēc konkursa noslēguma, var tikt dāvināti Iekšlietu ministrijas sistēmas dienestiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldei un citām iestādēm.

Iesniedzot darbu, tā autori piekrīt, ka LIDA var izmantot to jebkuros plašsaziņas līdzekļos, kā arī LIDA interneta vietnē un sociālo tīklu profilos, pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tajā skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu un LIDA darbību saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā un video straumēšanas vietnēs neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus valsts robežām. Iesniedzot darbu, dalībnieki piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā, konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu jebkuros plašsaziņas līdzekļos, LIDA interneta vietnē un sociālo tīklu profilos.

Kontaktinformācija: LIDA birojs, lida@lida.lv.