Materiāli

Šajā sadaļā pieejama noderīga informācija gan esošajiem biedriem, gan tiem, kas par tādiem vēl tikai vēlas kļūt. Patreiz aktīvi strādājam pie jauna informatīvā bukleta izstrādes un sagaidāms, ka tuvākajā laikā tas būs pieejams arī šajā sadaļā.

 

   

Iesniegums materiālās  palīdzības saņemšanai

Sadarbībā ar Latvijas arodbiedrību KS