Iekšlietu ministrija atceļ LIDA biedram nelabvēlīgo VUGD rīkojumu (27/06/2024)

Ar Iekšlietu ministrijas (IeM) 2024.gada 21.jūnija lēmumu Nr.1-61/681 par prettiesisku un atceļamu atzīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) 2024.gada 15.februāra rīkojums Nr.22-1.8/405 par disciplinārsoda piemērošanu LIDA biedram.

Šī gada martā LIDA, sava biedra vārdā, vērsās ar iesniegumu pie IeM, lūdzot atcelt VUGD izdoto rīkojumu par disciplinārsoda – piezīmes – piemērošanu LIDA biedram.

LIDA VUGD izdoto rīkojumu apstrīdēja pilnā tā apjomā, uzskatot, ka ir pārkāptas materiālās un procesuālās tiesību normas, kā arī ignorēta tiesu prakse un iestāžu prakse līdzīgos pārkāpumos.

LIDA ieskatā disciplinārlieta pret tās biedru tika ierosināta bez tiesiska pamatojuma un netika izmeklēta. Tāpat disciplinārlietā netika noskaidroti visi lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi. Līdz ar to apstrīdētais lēmums ir prettiesisks.

Aicinām iepazīties ar IeM lēmuma saturu, lai, saskaroties ar līdzīgu situāciju, Jūs zinātu, kā rīkoties!

Tāpat aicinām LIDA biedrus, saskaroties ar iespējami prettiesisku iestādes rīcību, vērsties pie LIDA pēc palīdzības situācijas izvērtēšanā un lēmuma pieņemšanā par tālāko rīcību.

 

« Atpakaļ uz sarakstu