Ieraksts sociālajos tīklos - 2000 euro kompensācija (12/06/2023)

Sociālie tīkli lielai daļai no sabiedrības ir kļuvusi par sava veida neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Tie tiek izmantoti dažādiem mērķiem – sākot no izklaides un komunicēšanas ar citiem cilvēkiem un beidzot ar to izmantošanu kā primāro avotu informācijas iegūšanai, piemēram, par aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Diemžēl daļa no to lietotājiem uzskata, ka sociālie tīkli ir vide, kurā valda visatļautība un darbības tajos ir nesodāmas. Tāpat daudziem no šo tīklu lietotājiem nav izpratnes (vai arī tā ir izteikti nepareiza) par to, kas ir vārda brīvība un personas goda un cieņas aizskārums.

Šis nav pirmais, un diemžēl, visticamāk, nav arī pēdējais gadījums, kad kāds sociālo tīklu lietotājs tajos izvieto ierakstus, kuros apzināti tiek sniegta nepatiesa un apmelojoša, vai kāda cita rakstura informācija, kas aizskar kādas citas personas godu un cieņu. LIDA praksē jau ir vairāki šādi tiesas procesi un cietušajai personai labvēlīgi spriedumi. Aicinām iepazīties ar lietas apstākļu un tiesas procesa īsu izklāstu, lai labāk izprastu šādu situāciju rašanos un ar to saistītajām sekām.

2019. gada vasarā kāds LIDA biedrs - Valsts policijas amatpersona - veicot satiksmes uzraudzības pienākumus, kā laikā fiksēja ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un apturēja personu K.K. Personai K.K. tika izskaidrots pārkāpuma saturs, pret ko tā iebilda. Administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas laikā radās aizdomas, ka persona K.K. iespējams atrodas narkotisko vielu reibumā un tika pieņemts lēmums personu nogādāt ārstniecības iestādē ekspertīzes veikšanai. 

Atrodoties ekspertīzes veikšanas telpās, persona K.K. veica tiešsaistes videoierakstu, ko publicēja sociālajā tīklā Facebook. Nākamajā dienā LIDA biedrs ievēroja, ka viņš sociālajā tīklā Facebook atzīmēts personas K.K. veiktajā ierakstā. Aplūkojot ierakstu, konstatēja, ka par viņu publicēta nepatiesa, apmelojoša informācija – ierakstā norādīts, ka LIDA biedrs, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli un ar likumu piešķirto varu, izspiež kukuļus un kukuļos iegūto naudu tērē skaidrā veidā ārzemju ceļojumos. Ierakstam pievienotas bildes no sociālajiem tīkliem, kurās LIDA biedrs redzams atpūšoties ārzemēs. Tāpat ievietots vēl viens ieraksts, kurā persona K.K. norādīja, ka izsludina 5000 euro atlīdzību personai, kas palīdzēs sagatavot iesniegumu Iekšējās drošības birojam par LIDA biedru, saistībā ar kukuļa pieņemšanu, pieprasīšanu un izspiešanu. Tāpat persona K.K. ierakstiem pievienojusi virkni savu komentāru, kuros LIDA biedrs aprakstīts ar godu un cieņu aizskarošiem izteicieniem.

Līdz ieraksta dzēšanas brīdim ar ierakstu bija iepazinušies vismaz 1000 un ar to dalījušies vismaz 200 cilvēku.

Pēc šo faktu konstatēšanas LIDA biedrs vērsās pie arodbiedrības, un LIDA juristi sniedza viņam juridisko palīdzību, sagatavojot prasības pieteikumu tiesā, ar kuru lūgts atzīt par godu un cieņu aizskarošiem personas K.K. lietotos izteicienus, kā arī piedzīt morālā kaitējuma kompensāciju 2000 euro. Arī tiesas procesā biedra intereses pārstāvēja LIDA juristi.

Tiesvedības gaitā persona K.K. pauda dažādus aizstāvības argumentus - sākot ar to, ka prasība ceļama citā valstī (jo persona K.K. ir citas valsts rezidents), un beidzot ar to, ka komentāru autors ir cita persona, jo sociālo tīklu profils, kurā veikti ieraksti, esot uzskatāms nevis par privātu profilu, bet gan zīmolu.

Ar 1. instances tiesas spriedumu LIDA biedra prasība tika apmierināta. Par minēto spriedumu persona K.K. iesniedza apelācijas sūdzību.

2023. gada maijā spēkā stājās Rīgas apgabaltiesas 2022. gada 20. oktobra spriedums, ar kuru LIDA biedra prasība apmierināta. Tiesa atzina, ka personas normāla eksistence nevar notikt, nerespektējot tās personību vai arī necienīgi izturoties pret to. Tiesas ieskatā, personas K.K. publicētie ieraksti bija uzskatāmi par ziņām, nevis viedokli. Līdz ar to, izplatītājam ir jāpierāda ziņu atbilstība patiesībai. Vienlaikus personas K.K. viedokli lietas iztiesāšanas gaitā noskaidrot nav izdevies, jo persona K.K. noliedz, ka būtu veikusi ierakstus.

Ar lietā esošajiem pierādījumiem ir pierādīts, ka tieši persona K.K. ir veikusi ierakstus personas K.K. profilā sociālajā tīklā Facebook, jo nevienai citai personai nevarēja būt informācija par ierakstos aprakstītajiem notikumiem un iespēja veikt tiešsaistes video Facebook. 

Tāpat tiesa konstatēja, ka ieraksti veikti apgalvojuma formā, līdz ar to lasītāji izdarīja secinājumus par LIDA biedru kā negodprātīgu un korumpētu personu, kas ļaunprātīgi izmanto savu dienesta stāvokli. Tiesa ņēma vērā, ka LIDA biedra dienesta pienākumi ir saistīti ar sava vārda un uzvārda uzrādīšanu (administratīvā pārkāpuma procesos) un personas var meklēt informāciju par viņu internetā, un strīdus informācija var diskreditēt LIDA biedru. 

Tiesa par pamatotu atzina LIDA biedra pieteikto morālā kaitējuma kompensāciju 2000 euro apmērā, citstarp, ņemot vērā, ka persona K.K. izsludināja 5000 euro atlīdzību par iesnieguma sagatavošanu Iekšējās drošības birojam, attiecīgi, tai ir pieejami šādi naudas līdzekļi. 

Ņemot vērā mūsdienu sabiedrības paradumus lietot sociālos tīklus arī sava personīgā viedokļa paušanai par amatpersonām, reizēm arī nepieņemamā formā, LIDA aicina savus biedrus, šaubu gadījumā vērsties pie arodbiedrības konsultācijas saņemšanai. Katrs gadījums ir vērtējams individuāli, gan izvērtējot, vai aizskārums ir noticis, gan, vērtējot potenciāli nosakāmo atlīdzinājumu. 

Savukārt visiem sociālo tīklu lietotājiem, tai skaitā LIDA biedriem un citām amatpersonām, vēlamies atgādināt, ka robeža starp reālo un digitālo vidi sāk palikt arvien nemanāmāka, un pie likumā noteiktās atbildības personu var saukt par darbībām kā vienā, tā otrā.

« Atpakaļ uz sarakstu