Par izdienas pabalsta izmaksu 2024.gadā (02/03/2023)

Tuvojoties izdienas pabalstu izmaksas otrā cikla sākumam LIDA no saviem biedriem saņem aizvien vairāk jautājumus saistībā ar šo tēmu. Līdz ar to, lai skaidrotu visiem interesntiem apstākļus, kas saistās ar izdienas pabalstu piešķiršanu, vēlamies atgādināt sekojošo:

- tiesības saņemt izdienas pabalstu ir amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi pēc katriem pieciem nepārtrauktiem dienesta gadiem Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, izdienu uzskaitot ar 2014.gada 1.janvāri;

- nav nozīmes, vai dienesta pienākumu izpilde ir bijusi vienā vai vairākos amatos vienā vai vairākās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, taču ir nozīme dienesta nepārtrauktībai;

- izdienas pabalsta apmērs ir noteikts triju mēnešalgu (iepriekš sauktu "amatalga", respektīvi atlīdzība par dienesta pienākumu pildīšanu neņemot vērā nedz vispārējās, nedz speciālās piemaksas) apmērā atbilstoši pēdējam amatam (t.i., amatam, kuru amatpersona ieņem pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas brīdī).

Atbilstoši LIDA rīcībā esošajai informācijai, nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs izdienas pabalstu izmaksas otrā cikla uzsākšanas nodrošināšanai 2024.gada 1.janvārī no Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas puses ir apzināts un attiecīgi iekļauts to budžetu projektos.

 

« Atpakaļ uz sarakstu