Par Psiholoģiskā atbalsta nodaļas darbību (03/02/2023)

Jau vairākus gadus Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra (IeM VSC) paspārnē darbojas Psiholoģiskā atbalsta nodaļa, tomēr gan nodaļas speciālisti, gan LIDA ir nonākuši pie secinājuma, ka liela daļa dienējošo nav informēti vispār vai ir slikti informēti par iespējām izmantot nodaļas sniegtos pakalpojumus.

Lai veicinātu LIDA biedru un citu amatpersonu informētību par Psiholoģiskā atbalsta nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem esam savā mājas lapā publicējuši informāciju gan par nodaļas plānotajiem pasākumiem laika periodā no šī gada februāra līdz jūnijam, gan citiem aktuāliem ar nodaļas darbību saistītiem jautājumiem.

Informējam, ka IeM VSC Psiholoģiskā atbalsta nodaļa ir sagatavojusi dažādu apmācības programmu un psiholoģiskā atbalsta sniegšanas grupas nodarbību grafiku 2023.gada 1.pusgadam (pielikumā). Nodarbības tiek vadītas attālinātā veidā ar Cisco Webex programmas palīdzību. Dažas palīdzības grupu nodarbības ir plānotas vadīt klātiene un notiks saskaņā ar epidemioloģiskās drošības pasākumu prasībām, kuras būs aktuālas uz nodarbību pirmo datumu.

Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir iespēja pieteikties uz nodarbībām individuāli rakstot uz e-pastu psihologi@iem.gov.lv. Ja Jūs ieinteresē kāda apmācības programma, to arī ir iespējams pieteikt un mūsu nodaļas speciālisti var novadīt to attālinātā veidā tikai jūsu iestādes struktūrvienībai. Jautājumu gadījumā zvaniet 25667470, 28618182, 67023553.

Sīkāku informāciju par programmām, ka arī citu noderīgu informāciju, Jūs varat apskatīt VSC mājas lapā www.vsc.iem.gov.lv Psiholoģiskā atbalsta nodaļas sadaļā https://www.vsc.iem.gov.lv/lv/apmacibu-programmas vai https://www.vsc.iem.gov.lv/lv/noderiga-informacija

Jūs arī varat pieteikties uz individuālajam konsultācijām pie mūsu nodaļas speciālistiem. Savu speciālistu varat atrast  VSC mājas lapā mājas Psiholoģiskā atbalsta nodaļas sadaļā “Speciālisti” https://www.vsc.iem.gov.lv/lv/specialisti

Atgādinām, ka visi IeM VSC Psiholoģiskā atbalsta nodaļas pakalpojumi amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir BEZMAKSAS. Citiem interesentiem pakalpojumu sniedzam saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.600 Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis:

 

FEBRUĀRIS

Visas nodarbības notiks attālinātā veidā.

17.februāris, plkst. 10.00 – Lekcija „Laika plānošana”. Lekcijas ilgums ir 2.5 stundas.

21.februāris, plkst. 10.00 – Seminārs “Pozitīvā psiholoģija. Pozitīvā domāšana.”. Semināra ilgums ir 3 stundas.

MARTS

Visas nodarbības notiks attālinātā veidā.

9.marts, plkst. 10.00 – Pirmais seminārs no cikla “Efektīvs vadītājs” – “Vadītājs un līderis. Vadības stili.” Semināra ilgums ir 3,5 stundas.

14.marts, plkst.14.00 -  Apmācību programma vecākiem, kuriem bērni līdz 7 gadu vecumam “Bērna emocionālā audzināšana”, nodarbību ilgums ir 2 stundas, kurss no 10 nodarbībām. Nodarbību biežums - 1 nodarbība nedēļā. Šajā programmā var piedalīties tikai tie, kam būs ieslēgtas videokameras un būs mikrofoni. Ja tehniski to nav iespējams nodrošināt, tad piedalīties šajā programmā nevar.

7.marts, plkst. 10.00 – Treniņš "Amatpersonu efektīva komunikācija ar zvanītāju pa tālruni." 1.posms.

16.marts, plkst. 10.00 – Treniņš "Amatpersonu efektīva komunikācija ar zvanītāju pa tālruni." 2.posms.

Katra treniņa posma ilgums ir 4 stundas. Šajā programmā var piedalīties tikai tie, kam būs ieslēgtas videokameras un būs mikrofoni. Ja tehniski to nav iespējams nodrošināt, tad piedalīties šajā programmā nevar.

14.marts, plkst. 10.00 – Seminārs „Emocionālās inteliģences resursi veiksmīgai karjerai”. Semināra ilgums ir 3 stundas.

22.marts, plkst.14.00 -  Apmācību programma vecākiem, kuriem bērni no 12 līdz 17 gadu vecumam “Ceļvedis audzinot pusaudzi”, nodarbību ilgums ir 2 stundas, kurss no 10 nodarbībām. Nodarbību biežums - 1 nodarbība nedēļā. Šajā programmā var piedalīties tikai tie, kam būs ieslēgtas videokameras un būs mikrofoni. Ja tehniski to nav iespējams nodrošināt, tad piedalīties šajā programmā nevar.

24.marts, plkst. 10.00 – Lekcija „Laika plānošana 2: laika uztvere un vadīšana.”. Lekcijas ilgums ir 2.5 stundas.

30.marts, plkst. 10.00 – Lekcija “Kā komunicēt ar konfliktējošiem, agresīviem cilvēkiem”. Lekcijas ilgums ir 3 stundas.

APRĪLIS

Visas nodarbības notiks attālinātā veidā.

4.aprīlis, plkst. 10.00 – Seminārs „Psihoemocionālo faktoru nozīme darbaspēju profilaksē.”. Semināra ilgums ir 3 stundas.

KLĀTIENES MĀCĪBAS! 12.aprīlis, plkst. 8.00 – Stresa mazināšanas treniņš ar jogas elementiem (STRAIMY®). Nodarbību ilgums ir 2 stundas,  kurss no 7 nodarbībām. Nodarbību biežums - 1 nodarbība nedēļā. Nodarbības notiks Klusā ielā 12 k-3  tuvcīņu zālē, trešdienās. Jāņem līdzi sporta tērps.

17.aprīlis, plkst. 10.00 – Otrais seminārs no cikla “Efektīvs vadītājs” – “Motivācija. Pienākumu deleģēšana. Atgriezeniskā saite.”. Semināra ilgums ir 4 stundas.

18.aprīlis, plkst.14.00  -  Palīdzības grupa "Kā pārvaldīt savu laiku maksimāli efektīvi un bez steigas.", nodarbību ilgums ir 2 stundas, kurss no 4 nodarbībām. Nodarbību biežums - 1 nodarbība divās nedēļas. Šajā palīdzības grupā var piedalīties tikai tie, kam būs ieslēgtas videokameras un būs mikrofoni. Ja tehniski to nav iespējams nodrošināt, tad piedalīties šajā programmā nevar.

21.aprīlis, plkst. 10.00 – Lekcija „Mūsdienu atkarību daudzveidība un to psiholoģiskie aspekti.”. Lekcijas ilgums ir 3 stundas.

26.aprīlis, plkst. 10.00 – Seminārs Stresa pārvarēšanas tehnikas. Pašregulācijas metožu apgūšana stresa mazināšanai.” Semināra ilgums ir 3 stundas.

28.aprīlis, plkst. 10.00 – Lekcija „Izdegšanas sindroms”. Lekcijas ilgums ir 2,5 stundas.

MAIJS

Visas nodarbības notiks attālinātā veidā.

2.maijs, plkst. 10.00 – Lekcija “Vesela personība” Lekcijas ilgums ir 2.5 stundas.

9.maijs, plkst. 10.00 – Seminārs „Komandas veidošana, tās saliedētības un kapacitātes veicināšana.”. Semināra ilgums ir 3 stundas.

12.maijs, plkst. 10.00 – Lekcija “Personas, kuras nonākušas krīzes/stresa situācijā, tēls. Pārdzīvotās krīzes sekas. Atkarības. Iespējamās palīdzības stratēģijas/vadlīnijas.”. Lekcijas ilgums ir 3 stundas.

16.maijs, plkst. 10.00 – Lekcija „Citāda dzīve: Eksistenciālās krīzes ietekme uz personības psihoemocionālo veselību.”. Lekcijas ilgums ir 2,5 stundas.

19.maijs, plkst. 10.00 – Trešais seminārs no cikla “Efektīvs vadītājs” – “Emocionālā inteliģence. Atbalstoša saskarsme. Manipulācijas.”.  Semināra ilgums ir 4 stundas.

25.maijs, plkst. 10.00 – Lekcija "Pašnāvība kā mūsdienu problēma: viss, kas jāzina par šo fenomenu un tās novēršanu." Lekcijas ilgums ir 3 stundas.

JAUNUMS! 30.maijs, plkst. 10.00 – Lekcija “Pāra un ģimenes attiecību izaicinājumi mūsdienu sabiedrībā.”. Lekcijas ilgums ir 3 stundas.

31.maijs, plkst. 10.00 – Seminārs “Amatpersonu  strukturētas pārrunas pēc sarežģītiem un bīstamiem dienesta notikumiem”. Semināra ilgums ir līdz 3 stundām. Šajā programmā var piedalīties tikai tie, kam būs ieslēgtas videokameras un būs mikrofoni. Ja tehniski to nav iespējams nodrošināt, tad piedalīties šajā programmā nevar.

JŪNIJS

Visas nodarbības notiks attālinātā veidā.

6.jūnijs, plkst. 10.00 – Lekcija "Veiksmīga konfliktu risināšana darba vietā". Lekcijas ilgums ir 2.5 stundas.

9.jūnijs, plkst. 10.00 – Seminārs “Psiholoģiskā sagatavošana darbam ekstremālas situācijas apstākļos. Pirmā psiholoģiskā palīdzība.”. Semināra ilgums ir 3 stundas.

 

Noderīga informācija:

« Atpakaļ uz sarakstu