Spēkā stājies LIDA biedram labvēlīgs spriedums (21/01/2023)

Spēkā stājies ir tiesas spriedums, ar kuru LIDA biedra bijušajam darba devējam uzlikts par pienākumu izmaksāt nesaņemto darba samaksu 1230,42 euro (pēc nodokļu nomaksas) apmērā.

Komentējot Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu (ar pilnu sprieduma tekstu varat iepazīties zemāk), LIDA jurists, kurš pārstāvēja biedru konkrētajā lietā, norāda uz sekojošo:

  • ar pārtraukumu nevar tikt saprasta tikai ēšana kā darbība, tā nav uzskatāma par pilnvērtīgu atpūtas laiku no darba pienākumu pildīšanas, pārtraukumi ēšanai nodrošina tikai cilvēka pamatvajadzību apmierināšanu, nevis pilnvērtīgu atpūtu (9.lpp 2.rindkopa). Atbildētājs lietā nepierādīja, ka prasītājam būtu bijusi iespēja atpūsties, nevis tikai paēst (9.lpp 7.rindkopa);
  • no faktiskajiem lietā noskaidrotajiem apstākļiem izriet, ka, dodoties uz darbu, prasītājs nezināja cikos tieši viņam tiks piešķirts pārtraukums, šie jautājumi tika risināti uz vietas, vadoties pēc noslodzes, izsaukumu skaita un tamlīdzīgi. Ar liecinieku liecībām lietā tika pierādīts, ka ar pārtraukumu darba devējs saprata tikai un vienīgi ēšanas nodrošināšanu. Līdz ar to Civillietu tiesas kolēģija atzina, ka konkrētajā gadījumā ir prasītāja brīva rīcība bija tik ierobežota, ka tā neļāva pilnīgi un pēc saviem ieskatiem izmantot pārtraukumus (11.lpp 5. rindkopa), ka pārtraukuma laiks ne ar ko neatšķīrās no darba laika, izņemot to, ka šajā brīdī bija iespējams paēst, taču, iepriekš ēšanu saskaņojot ar dežurantu (11.lpp 5.rindkopa).

 

Pieņemot, ka šādā vai līdzīgā situācijā varētu atrasties arī citi LIDA biedri, aicinām sazināties ar LIDA biroju un izmantot biedriem nodrošināto iespēju saņemt jurista konsultāciju attiecīgajā jautājumā. Vislabāk to darīt sūtot e-pasta vēstuli ar situācijas aprakstu uz adresi lida@lida.lv.

Ar pilnu sprieduma tekstu varat iepazīties ŠEIT.

« Atpakaļ uz sarakstu