CMEK slēdziens kā konstatējošs administratīvais akts - tātad pārsūdzams (12/11/2021)

Konkrētajā lietā pieteicējs (Nacionālo bruņoto spēku amatpersona) uzskatīja, ka ir ieguvis slimību, kas ir par pamatu atvaļināšanai no dienesta, militārā dienesta izpildes laikā. Tādejādi pieteicējs bija vērsies Centrālajā medicīniskajā ekspertīzes komisijā (turpmāk – CMEK), lūdzot pārskatīt slimības cēlonisko sakaru ar militārā dienesta izpildi. Proti, lietā radās strīds par to, vai pieteicēja militārā dienesta pienākumu izpilde varēja radīt pieteicējam diagnosticēto slimību. Atkarībā no izdarītā gala secinājuma, mainās pieteicēja tiesības pretendēt uz atsevišķām sociālajām garantijām.

Būtiska nianse, uz ko norādīja Senāts, ka konstatējums par karavīra saslimšanas vai traumas cēlonisko sakarību ar dienesta pienākumu izpildi tiek izmantots dažādu lēmumu pieņemšanā dienesta ietvaros, līdz ar to secināms, ka CMEK konstatējums par slimības cēlonisko sakaru ar dienesta izpildi tieši ietekmē ļoti plašu tiesisko situāciju loku (gan dienestā, piemēram, veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, gan ārpus tā – piemēram, invaliditātes noteikšanā), un tiek izmantots kā pamats turpmāku lēmumu pieņemšanā, turklāt CMEK konstatējumu nevar pārskatīt vai uzskatīt par nesaistošu iestādei vai tā adresātam. Līdz ar to Senāts atzina, ka tā kā ar CMEK lēmumu tiek saistoši un nemainīgi nodibināts fakts par karavīra saslimšanas cēlonisko sakarību ar dienesta pienākumu izpildi, šis konstatējums var tik izmantots dažādu turpmāku lēmumu pieņemšanā, tad tas rada adresātam galīga rakstura sekas un ir uzskatāms par konstatējošo administratīvo aktu. Attiecīgi šāds slēdziens ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Tāpat Senāta spriedumā norādīts, ka arī akts par nelaimes gadījumu militārajā dienestā satur saistošu konstatējumu, kas rada karavīram tiesiskas sekas (konstatējums rada tiesības pretendēt uz likumā noteiktajām sociālām garantijām), līdz ar to, arī šāds akts ir uzskatāms par konstatējošu administratīvo aktu.

Lai gan konkrētajā gadījumā lietā pieteicējs bijis Nacionālo bruņoto spēku amatpersona, kura veselības stāvokli izvērtēja Nacionālo bruņoto spēku CMEK, arodbiedrības ieskatā, secinājums par CMEK slēdziena konstatējošo dabu, izdarāms analoģiski, jo šīs institūcijas funkcija un mērķis pēc būtības nav atšķirīga no Iekšlietu ministrijas poliklīnikas CMEK.

Ar pilnu sprieduma tekstu varat iepazīties ŠEIT.

« Atpakaļ uz sarakstu