Ministra nomaiņa arodbiedrības darbību nedrīkst ietekmēt (04/06/2021)

2021.gada 3.jūnijā notikušajā Saeimas sēdē deputāti atbalstīja Ministru prezidenta K.Kariņa ierosinājumu veikt izmaiņas Ministru kabineta sastāvā, nomainot 4 nozaru ministrus, tais skaitā līdzšinējā iekšlietu ministra S.Ģirģena vietā šajā amatā iecelt 13.Saeimas deputāti M.Golubevu.

Lai arī sēdes laikā notikušajās debatēs par M.Golubevas kandidatūras piemērotību ministres amatam tik specifiskā nozarē, kā iekšlietu sistēma, galvenokārt izskanēja objektīvi un argumentēti viedokļi par to, ka amata kandidātes līdzšinējā profesionālā un politiskā darbība nekādā mērā nav bijusi saistīta ar valsts iekšējo drošību, tiesībsargājošo iestāžu darbu un citiem specifiskajiem šīs ministrijas atbildības nozares aspektiem, un līdz ar to šādas pieredzes trūkums nepadara viņu par piemērotu šim amatam, vairums Saeimas deputātu nobalsoja par uzticības izteikšanu M.Golubevai kā jaunajai iekšlietu ministrei.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) apzinās, ka minētā nozares ministra nomaiņa ir tikai politisks lēmums, kas saistās ar valdošās koalīcijas iekšējiem procesiem, kā arī līdzšinējā ministra S.Ģirģena pārstāvētā politiskā spēka izslēgšanu no valdību veidojošo partiju rindām. Tomēr LIDA, kā politiski pilnībā neatkarīgai organizācijai, kuras galvenie uzdevumi un mērķi ir saistīti ar savu biedru tiesību un interešu aizstāvību, šādas politiskās rokādes nav saistošas, un nozares ministra politiskā pārliecība vai partijas piederība nekādā mērā neiespaido un nedrīkst iespaidot arodbiedrības darbību. Līdz ar to LIDA arī šajā nozares ministra nomaiņas gadījumā sagaida pēctecību.

LIDA uzskata, ka M.Golubevai būtu jāturpina pozitīvā sadarbība starp ministriju un LIDA - jāpabeidz ģenerālvienošanās nozarē apspriešanas un parakstīšanas process, jāturpina sociālais dialogs, veicinot aktīvāku un produktīvāku gan ministrijas, gan tās padotības iestāžu komunikāciju ar arodbiedrību, pieaicinot LIDA visos ar nozari saistīto aktuālo jautājumu risināšanā, piemēram, Iekšējās drošības akadēmijas dibināšanas turpmākajā procesā, turpmākajā atalgojuma sistēmas reformas procesā, uz vakantajiem amatiem izsludināto konkursu procesos, utt. Vien šī gada ietvaros ministrija un LIDA kopā ir strādājuši pie tādiem aktuāliem jautājumiem, kā jaunas atalgojuma sistēmas un Iekšējās drošības akadēmijas konceptu izstrāde, jauna formas tērpu iepirkuma nolikuma izstrādē Valsts policijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehniskā nodrošinājuma modernizēšanas projekta tālākajā virzīšanā apstiprināšanai Ministru kabinetā, Valsts robežsardzes amatpersonu ceļa izdevumu kompensēšanas projekta izstrādē, Nodrošinājuma valsts aģentūras vadītāju kandidātu atlases procesā, un citos nozarei aktuālos un svarīgos procesos.

S.Ģirģens, pildot iekšlietu ministra amata pienākumus, ir radījis ļoti aktīva un dedzīga ministra tēlu, tāpēc M.Golubevai būs drīzāk jāturpina dedzīgi aizstāvēt un pārstāvēt dienestus gan valdībā, gan parlamentā. Iekšlietu ministrijas esošie ierēdņi jaunajai ministrei noteikti darīs zināmus visus labos darbus, kā arī visus nepadarītos darbus, kuri ir uzsākti un ir jāpabeidz. LIDA kā arodbiedrība ir gatava sniegt atbalstu un būs uz sadarbību vērsta, ko arī pierāda LIDA ilgstošā darba pieredze iekšlietu nozarē.

« Atpakaļ uz sarakstu