Kompensācija par darbu svētku dienās (16/02/2021)

Jau esam informējuši, ka pēc LIDA biedra pieteikumā tiesai izteiktā lūguma, Administratīvā rajona tiesa 2021. gada 22. janvārī pieņēma lēmumu vērsties Satversmes tiesā. Tiesas lēmumā lūgts izvērtēt Atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, ciktāl tā ierobežo amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi tiesības saņemt atbilstošu atlīdzību par darbu svētku dienās.

Pamatā ar Satversmes tiesas spriedumu tiek aizsargāta tieši tā persona, kura ir izmantojusi tiesību aizsardzības mehānismus, lai novērstu savu tiesību aizskārumu, respektīvi, konkrētajā gadījumā labvēlīga Satversmes tiesas sprieduma gadījumā labumu saņemtu tikai pieteikuma iesniedzējs- persona, kura vērsusies ar pieteikumu Administratīvā rajona tiesā, pirms tam izejot administratīvo procesu iestādē. Tāpat Satversmes tiesas sniegtā tiesību normas interpretācija ir saistoša tiesām to turpmākajā praksē, skatot līdzīgas lietas.

Pamatojoties uz atziņām, kuras savā lēmumā pauda Administratīvā rajona tiesa, LIDA skatījumā Satversmes tiesas spriedums varētu būt labvēlīgs, tāpēc vēlamies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai labvēlīga sprieduma rezultātā visi LIDA biedri varētu pretendēt uz kompensāciju par darbu svētku dienās pēdējo 2 gadu laikā.

Lai to īstenotu, biedram ir nepieciešams dot savu piekrišanu tam, ka arodbiedrība uzsāk administratīvo procesu iestādē, vēršoties biedra vārdā pie viņa darba devēja (VP, VRS, VUGD vai IeVP) ar pieteikumu veikt pārrēķinu un izmaksāt kompensāciju par neapmaksāto darbu svētku dienās pēdējo divu gadu laikā, no pieteikuma iesniegšanas dienas. Gadījumā ja darba devējs prasību noraidīs, LIDA sagatavos un biedra vārdā iesniegs visus nepieciešamos dokumentus attiecīgajā ministrijā, lai pārsūdzētu darba devēja lēmumu. Savukārt ja ministrija šo lēmumu atstās negrozītu, tad LIDA juristi palīdzēs biedram sagatavot pieteikumu Administratīvā rajona tiesai, kā arī pārstāvēs biedra intereses tiesas procesa gaitā. Jāatceras, ka piekrītot vērsties tiesā, biedram būs jāveic valsts nodevas nomaksa 30 euro apmērā.

Dot savu piekrišanu administratīvā procesa uzsākšanai LIDA biedri var izmantojot tiešsaistes veidlapu, kas atrodama ŠEIT. Pieteikumu pieņemšana pārtraukta!

Lai palīdzētu labāk izprast šo jautājumu esam sagatavojuši arī inforgrafiku par galvenajiem ar šo procesu saistītajiem aspektiem. Savukārt ja rodas papildus jautājumi, droši varat sazināties ar LIDA biroju izmantojot e-pastu lida@lida.lv, vai ar kādu no LIDA reģionālajiem pārstāvjiem.

 

 

« Atpakaļ uz sarakstu