LIDA iesniegusi ministrijai savu redzējumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem amatpersonu atlīdzības sistēmā (18/12/2020)

Savā vēstulē LIDA pauž atbalstu minitsrijas iniciatīvai veikt strukturālās reformas, kuru galvenais mērķis ir resursu optimizācija, efektīvāka pārvaldība, funkciju racionalizēšanu un optimizēšanu, dublējošos funkciju mazināšana, kā arī nodarbināto atlīdzības un pēcnoarbinātības labumu sistēmas pilnveidošanu. 

Papildus tam LIDA norādīja uz virkni iespējamajiem uzlabojumiem saistībā ar amatpersonu atlīdzības sistēmu un lūdza ministriju ņemt tos vērā turpinot darbu pie sistēmas strukturālās reformas.

Ar pilnu LIDA vēstules saturu varat iepazīties LIDA mājas lapas sadaļā Sociālais dialogs - Iekšlietu ministrija.

Atgādinām, ka sadaļa Sociālais dialogs ir pieejama tikai tiem biedriem, kuri reģistrējušies kā LIDA mājas lapas lietotāji.

Reģistrēties kā www.lida.lv lietotāji biedri var ŠEIT.

« Atpakaļ uz sarakstu