Ieguvums LIDA biedriem - mērāms arī skaitļos (09/11/2020)

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) saviem biedriem sniedz ko vairāk, nekā tikai atbalstu komunikācijā ar darba devēju, pārstāvniecību likumdošanas procesā un jurididsko palīdzību, tai skaitā biedra ģimenes locekļiem. LIDA saviem biedriem nodrošina arī iespēju saņemt materiālo palīdzību tajās dzīves situācijās, kad katrs papildus euro maciņā var lieti noderēt.

2019.gadā materiālajā palīdzībā biedriem izmaksāti 13 297.12 euro, savukārt šogad, laika posmā no janvāra līdz oktobrim, izmaksātās materiālās palīdzības apmērs sasniedz 11 646.52 euro.

LIDA biedri materiālās palīdzības saņemšanai var pieteikties gadījumos, kas atrunāti LIDA Finanšu nolikumā (ar to varat iepazīties ŠEIT) - bērna dzimšana vai adopcija, ugunsgrēks vai plūdi, radinieka nāve, stāšanās laulībā, pensionēšanās, darba devējam nodarīti zaudējumi, u.c. Tomēr LIDA izskata visus saņemtos lūgumus saistībā ar materiālās palīdzības piešķiršanu, vērtējot katru individuāli un atkarībā no apstākļiem, kas ar to saistās. Līdz ar to biedrs materiālo palīdzību var saņemt arī gadījumos, kas nav konkrēti atrunāti Finanšu nolikumā, piemēram, absolvējot tādu augstāko izglītības iestādi, kas nav Iekšlietu ministrijas sistēmas iglītības iestāde, un kurai nav noslēgts sadarbības līgums ar Iekšlietu ministriju vai kādu no tās iestādēm par izglītības programmu īstenošanu, vai gadījumā, kad saistībā ar pārcelšanu citā amatā, kas saistīta ar dienesta nepieciešamibu (nevis pēc paša vēlēšanās), nākas mainīt dzīvesvietu, pārceļoties uz citu administratīvo teritoriju. 

Pagājušā gada septembrī LIDA uzsāka sadarbību ar uzņēmumu KOOL Latvija, kuras ietvaros LIDA biedriem tiek nodrošināta iespēja iegādāties degvielu šī uzņēmuma degvielas uzpildes stacijās ar īpašu atlaidi. Šī sadarbība gada laikā LIDA biedriem ir ļāvusi izdevumos, kas saistās ar degvielas iegādi, ietaupīt vairāk nekā 11 400 euro. 

Lai iegūtu savā īpašumā atlaižu karti, kas ļauj izmantot LIDA biedriem paredzēto atlaidi, lūdzu, sazinieties ar savu reģionālo pārstāvi vai LIDA biroju.

Savukārt LIDA sadarbība ar Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrību (LAKS) nodrošina LIDA biedriem iespēju izmantot LAKS sniegtos finanšu pakalpojumus, izvēloties tos kā alternatīvu komercbanku un nebanku aizdevēju (ātro kredītu uzņēmumu) sniegtajiem pakalpojumiem. Kopš sadarbības sākuma LAKS izsniegusi LIDA biedriem kredītus par kopējo summu 519 650 euro. Galvenokārt tie ir hipotekārie un patēriņa kredīti. Bez kreditēšanas pakalpojumiem LAKS piedāvā arī dažāda veida noguldījumu veikšanu, no kuriem populārākais LIDA biedru vidū ir bērna pilngadības krājkonts.

Lai uzznitātu vairāk par LAKS piedāvātajiem pakalpojumiem iesakām apmeklēt mājas lapu www.laks.lv.

Kā redzams, LIDA biedra statuss, no ikdienas finansiālā skatu punkta, nenozīmē tikai ikmēneša biedru naudas atskaitījumus. Un darbs pie piedāvāto iespēju paplašināšanas turpinās, jo LIDA darbības galvenais mērķis ir biedru intereses un labklājība.

« Atpakaļ uz sarakstu