Attaisnota prombūtne - 8 stundu darba diena? (21/06/2020)

Strīda pamatā ir apstākļi, ievērojot, ka biedrs bijis attaisnotā prombūtnē (darbnespējā), viņam, atgriežoties dienestā, tika veikta darba laika uzskaites korekcija, kā rezultātā radās “mīnus” stundas, jo attaisnotas prombūtnes laikā tiek veikta darba laika korekcija, katru kalendāro darba dienu uzskaitot kā astoņu stundu darba dienu.

Tiesa ir atzinusi šādu pieeju par korektu, ņemot vērā, ka, ja darba laika uzskaites korekcija netiktu veikta, darba devējam rastos iespēja darbinieku atlikušajā pārskata periodā nodarbināt nesamērīgi intensīvi. Atvaļinājuma un darbnespējas posmus var izmantot, lai kompensētu citus periodus, kuru laikā ticis pārsniegts maksimālais nedēļas darba laiks. Dienesta pienākumu izpildes laiku attaisnotā prombūtnē ir nepieciešams koriģēt, tāpēc, lai būtu iespējams aprēķināt individuālas amatpersonas mēneša normālo darba laiku.

LIDA norāda, ka, vērtējot dienesta pienākumu izpildes laika uzskaiti, primāri jāvērtē viss pārskata periods kopumā. Tāpat rūpīga uzmanība jāpievērš attaisnotās prombūtnes dienām, pārliecinoties, vai tās nav saīsinātās darba dienas normālā darba laika izpratnē. Tikai iepazīstoties ar pilnu pārskata periodā nostrādāto stundu atspoguļojumu, iespējams izdarīt secinājumu par to, vai dienesta pienākumu izpildes uzskaite veikta korekti.

Ar pilnu Administratīvās apgabaltiesas sprieduma saturu varat iepazīties zemāk.

 

« Atpakaļ uz sarakstu