Par Covid-19 piemaksām Valsts policijā (21/05/2020)

Piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm jeb tā dēvētās “Covid-19 piemaksas” nav nekur pazudušas – joprojām norisinās darbs, lai Valsts policijas (VP) amatpersonas tās saņemtu.  Darbinieku uztraukumam, ka šīs piemaksas vēl nav izmaksātas, nav pamata.

Piemaksas kritēriji un veidi

2020. gada 16. aprīlī Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai, lai nodrošinātu piemaksas tām Iekšlietu ministrijas amatpersonām, kuras ir bijušas tieši iesaistītas Covid-19 seku novēršanā periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. maijam.

Kritēriji ir noteikti ar Ministru kabineta 2020. gada 9. aprīļa sēdes protokola Nr.23 13.§ 1.1.,1.2., 1.3.apakšpunktiem:

1.1. nodarbinātie ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām vai ir iesaistīti testēšanas procesā;

1.2. nodarbinātie ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija;

1.3. nodarbinātie veic darbu paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma apstākļos, nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteikto pasākumu veikšanā, kuri ir saistīti ar proaktīvu rīcību Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā.

2020. gada 24. aprīlī tika izdots Iekšlietu ministrijas rīkojums Nr. 1-12/486 “Par piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos noteikšanu”, kas paredz piemaksu noteikšanas un atskaites kārtību. Izpildot šo IeM rīkojumu 2020. gada 24. aprīlī tika izdota VP pavēle Nr. 2206  “Par piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos piešķiršanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”, kas paredz, ka  izvērtējot un nosakot piemaksas apmēru (atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9. aprīļa sēdes protokola Nr.23 13.§ 1.1. un 1.2. apakšpunktam), tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

piemaksu 20% apmērā var noteikt amatpersonām, kuras veic:

1. objektu, kuros izmitinātas ar Covid-19 inficētās personas, apsardzi (Mežotnes skola, Zilais krusts u.c.);
2. aizturēto, apcietināto personu apsardzi slimnīcās (pilnā ekipējumā) līdz analīžu rezultātu sagaidīšanai;
3. repatriācijas reisu pasažieru sagaidīšanu (cilvēku plūsmas virzīšanu) lidostās un ostās un konvoju uz Lietuvas un Igaunijas robežu;
4. personu, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis, kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas, kontroli (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 ,,Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (turpmāk-MK rīkojums Nr.103) 4.12.2. apakšpunkts);
5. personu, kurām ir noteiktā Covid-19 infekcijas slimība, kontroli (MK rīkojuma Nr.103 4.12.3.apakšpunkts);
6. sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu mobilajos analīžu pieņemšanas punktos;
7. procesuālās darbības ar Covid-19 inficētām personām, kontaktpersonām vai personām, kurām jāievēro pašizolācija;
8. ar Covid-19 inficēto personu, kontaktpersonu vai personu, kurām jāievēro pašizolācija, meklēšanas pasākumus;
9. reaģēšanu uz informāciju par karantīnas neievērošanu (ar izbraukšanu uz notikuma vietu).

- piemaksu 15% apmērā var noteikt amatpersonām, kuras veic:
1. no ārvalstīm ieradušos personu pašizolācijas kontroli (MK rīkojuma Nr.103, 4.12.1. apakšpunkts);
2reaģēšanu uz informāciju par pašizolācijas neievērošanu (ar izbraukšanu uz notikuma vietu).

Svarīgi! Vēršam uzmanību, ka piemaksas apmērs nosakāms par faktiski nostrādāto laiku (atbilstoši reāli veiktajam darbam), no kura izrēķināms piemaksas apmērs mēnesī.

Pagājušajā piektdienā, 2020. gada 15. maijā, tika izdota VP pavēle Nr. 2460 “Par grozījumiem Valsts policijas 2020.gada 24.aprīļa pavēlē Nr.2206 ,,Par piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos piešķiršanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm””, kas paredz, ka saņemot priekšlikumus par piemaksas piešķiršanu, izmaksājamās piemaksas apmērs tiek aprēķināts, pieskaitot 7% pie aprēķinātā mēneša piemaksas apmēra par faktiski nostrādāto laiku un noapaļojot līdz veselam skaitlim.

Tas nozīmē, ka minimālais piemaksas procents tām amatpersonām, kam šīs piemaksas tiks piešķirtas, būs vismaz 8% no mēnešalgas.

Tāpat piemaksu līdz 15% apmēram atkarībā no slodzes  (pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9. aprīļa sēdes protokola Nr.23 13.§ 1.3. apakšpunktu) var piemērot gadījumos, kad nodarbinātie veic darbu paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma apstākļos, nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā.

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 ,,Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto pasākumu veikšanā, kuri ir saistīti ar proaktīvu rīcību Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā).

VP Finanšu pārvaldei, pamatojoties uz iesniegtajiem priekšlikumiem (noteikti VP pavēles pielikumā), informāciju par piemaksām nepieciešamā finansējuma apmēru, jāiesniedz Iekšlietu ministrijā lēmuma pieņemšanai un līdzekļu pieprasīšanai. Saņemot Iekšlietu ministrijas lēmumu, VP Personāla pārvaldei uzdots sagatavot pavēles projektu par piemaksas piešķiršanu konkrētām amatpersonām.

Tādējādi Covid -19 piemaksu izmaksa ir paredzēta vēlāk, kad tiks saņemts lēmums no Iekšlietu ministrijas. Uz 2020. gada 20. maiju informācija Iekšlietu ministrijai tiks iesniegta un tiek gaidīts Iekšlietu ministrijas lēmums.

* Šis ir saskaņots arī ar Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību, kura sniedz atbalstu šādai piemaksu noteikšanas kārtībai.

** Tāpat jāatzīmē, ka publiskajā telpā no citas arodbiedrības izskanēja viedoklis, ka Covid-19 piemaksas apmērs ir līdz 60%. Jānorāda, ka minētais MK protokollēmums to neparedz. Protokollēmuma 2. punkts  nosaka, ka piemērojot Covid-19 piemaksas, jāievēro Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta 13. daļā noteiktais , t.i., ka visu piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 procentus no mēnešalgas.

Ar Valsts policijas pavēli un tās grozījumiem var iepazīties šeit: intranet.vp.gov.lv/page/vp-dokumenti

« Atpakaļ uz sarakstu