Par izmaiņām izdienas pensiju sistēmā (15/05/2020)

Likumprojekta (VSS-377) “Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"” mērķis ir izdienas pensijas saņēmējam, piešķirot vecuma pensiju, ja tās apmērs ir mazāks par iepriekš saņemto izdienas pensiju, saglabāt ienākumu līmeni tādā pašā apmērā, kāds bija līdz vecuma pensijas piešķiršanai.

Likumprojekts stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Likumprojekta publiskās apspriešanas ietvaros Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir izteikusi atbalstu šiem grozījumiem, jo šāds regulējums uzlabos to personu finansiālo stāvokli, kuras saņem izdienas pensiju un kurām sasniedzot vecuma pensijas piešķiršanas vecumu mazinātos ienākumi. Grozījumi attieksies uz tiem izdienas pensijas saņēmējiem, kuriem pēc 2023.gada 1.janvāra iestāsies vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums.

Izdienas pensijas no valsts pamatbudžeta tiek nodrošinātas militārpersonām (no 15.04.1998.), Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm (no 30.04.1998.), prokuroriem (no 01.01.2000.), Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem (no 01.01.2005.), tiesnešiem (no 21.07.2006.), diplomātiem (no 01.01.2007.), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) amatpersonām (no 01.01.2009.), valsts drošības iestāžu amatpersonām (no 17.06.2015. (Satversmes aizsardzības biroja amatpersonām (no 21.01.2004.)), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem (no 01.01.2016.).

Pēc VSAA datiem 2019.gadā izmaksātas 7860 izdienas pensijas Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm ar vidējo piešķirto izdienas pensijas apmēru 460,42 eiro. 

Ar likumprojektu un tā anotāciju varat iepazīties ŠEIT.

 

 

« Atpakaļ uz sarakstu