Par dienesta pienākumu pildīšanu nakts laikā (12/03/2020)

Jautājums, kas skar to amatpersonu, kurām ir bērni vecumā līdz 3 gadiem, iesaistīšanu dienesta pienākumu izpildē nakts laikā, periodiski atgūst savu aktualitāti. Šī gada sākumā LIDA nosūtīja Iekšlietu ministrijai vēstuli, kurā lūdza ministriju sniegt skaidrojumu par to, kā, ministrijas ieskatā, būtu piemērojamas ar dienesta organizāciju saistītās normatīvo aktu normas. Aicinām savus biedrus, kā arī pārējās amatpersonas, iepazīties ar ministrijas sniegto atbildi, pievēršot uzmanību gan paustā viedokļa argumentācijai, gan noslēdzošajai rindkopai, kurā iekļauta rekomendācija dienestu vadītājiem.

« Atpakaļ uz sarakstu