Par koeficientu IeVP darbinieku atalgojumam (25/09/2019)

Pēc vairākām un iespējams apzinātām un mērķtiecīgām darbībām, kuru rezultātā tika pasliktināts darbinieku materiālais stāvoklis, Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) piemēroja darbinieku mēnešalgām koeficientus. Aicinam iepazīties ar IeVP priekšnieces I.Spures argumentāciju lūdzot Tieslietu ministrijai atļauju koeficienta piemērošanai.

Atgādinām, ka saskaņā ar 2016.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru" 6.punktu „Iestādes vadītājs pēc saskaņošanas ar nozares ministriju var noteikt amatus, kuru pienākumu izpilde saistīta ar specifisku zināšanu, prasmju vai iemaņu nepieciešamību. Šiem amatiem mēnešalgas apmēra noteikšanā var piemērot koeficientu līdz 1,5. Koeficientu piemēro attiecīgajam amatam noteiktajai mēnešalgai un to pārskata ne retāk kā reizi pusgadā, izvērtējot tā noteikšanas nepieciešamību un pamatojumu. Amatpersonas mēnešalgas apmērs, piemērojot koeficientu, nedrīkst pārsniegt Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu.”

« Atpakaļ uz sarakstu