Par komandējuma dienas naudas apmēru (04/07/2019)

2018.gada 19.martā jau informējām par to, ka Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) ir vērsusies pie atbildīgajām iestādēm ar lūgumu pārskatīt komandējuma dienas naudas apmēru darba braucieniem valsts iekšienē. 

Iesniegumā tika norādīts, ka attiecībā uz 2010.gada 12.oktobra MK noteikumiem Nr.969 LIDA konstatējusi, ka pašreiz spēkā esošais dienas naudas apmērs komandējuma laikā pa Latvijas Republiku ir pilnībā neatbilstošs mūsdienu preču un pakalpojumu izmaksām. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.969 8.1. punktam dienas nauda paredzēta papildu izdevumu segšanai – ēdināšanai un dažādiem pakalpojumiem. Dienas nauda 6 euro apmērā ir pārāk neliela, jo par šo naudu personai visas dienas garumā jānodrošina sev ēdienreizes kā arī jāsedz citi izdevumi, kas var rasties saistībā ar komandējumu. Ņemot vērā cenu kāpumu, no 2002. gada līdz 2018. gadam, konstatējams, ka 16 gadu laikā, dažādu pakalpojumu izmaksas ievērojami cēlušās, tajā skaitā, arī ēdināšanas pakalpojumu izmaksas, un līdz ar to, nav iespējams ar gandrīz tādu pašu dienas naudas apmēru kā 2002. gadā saņemt līdzvērtīgas preces un pakalpojumus. Attiecīgi, būtu vērā ņemams jautājums par dienas naudas komandējuma laikā Latvijas Republikā, celšanu, atbilstoši faktiskajai ekonomiskajai situācijai, preču un pakalpojumu cenām.

Šī gada 14.martā LIDA atkārtoti vērsās pie atbildīgajām iestādēm un saņēma atbildi no Finanšu ministrijas, kurā tika sniegta informācija par plānotajām tālākajām darbībām saistībā ar šo jautājumu, šinī gadījumā - pēc visas nepieciešamās informācijas apkopošanas tikšot lemts par grozījumu veikšanu ne tikai saistībā ar komandējuma dienas naudas apmēru darba braucieniem valsts teritorijā, bet arī uz ārzemēm.

Savukārt atbildot uz nu jau trešo LIDA pieprasījumu sakarā ar šo jautājumu, šī gada 28.jūnijā Finanšu ministrija informē par to, ka grozījumu projekts attiecīgajos ministru kabineta noteikumos nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijas padotības iestādēm un tuvākajā laikā tos plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

 

« Atpakaļ uz sarakstu