Rīkojumu Nr.153 - apdraudējums amatpersonām un sabiedrībai! (29/06/2019)

Neņemot vērā daudzās vakantās amata vietas Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) cietumos, iestādes vadība 22.05.2019. izdeva rīkojumu Nr. 153, saskaņā ar kuru sākot ar 1. jūliju amatpersonām atļauts pārtraukumos pamest dienesta vietu – cietumu! Kopš neatkarības atgūšanas, sabiedrības drošības interesēs vienmēr ir pastāvējis aizliegums pārtraukuma laikā pamest dienesta pienākumu izpildes vietu.

Pastāv liels risks, ka amatpersonām, lai nodrošinātu notiesāto cilvēktiesības un ievērotu paredzamo dienas kārtību, nāksies pārkāpt normatīvos aktus, tādejādi apdraudot ne tikai savu un kolēģu, bet arī sabiedrības drošību.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) aicina amatpersonas ievērot normatīvos aktus un neapdraudēt mūsu – amatpersonu un Latvijas iedzīvotāju drošību!!!

Īpaši vēlamies izcelt dažus punktus no IeVP iekšējiem normatīvajiem aktiem (“Apcietināto un notiesāto uzraudzības kārtība ieslodzījuma vietā”), kuru neievērošana var novest pie smagām sekām un draudiem sabiedrībai:

  • Cietumā nodrošina nepārtrauktu ieslodzīto diennakts uzraudzību.
  • Izvedot ieslodzītos no kamerām, tos pavada ne mazāk kā divi uzraugi, un var izmantot dienesta suņus.
  • Ieslodzītajiem, kas sodu izcieš režīma zemākajā pakāpē, aizliegts brīvi pārvietoties pa gaiteņiem. Brīdī, kad ieslodzītie tiek pārvietoti, gaiteņos aizliegts atrasties citu kameru notiesātajiem.
  • No kamerām izvestos ieslodzītos nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
  • Pirms kameras durvju atvēršanas uzraugs pārliecinās par situāciju kamerā. Pirms ieejot kamerā, tiek prasīts, lai ieslodzītie nostājas ierindā, rokas turot gar sāniem. Durvis tiek atslēgtas vismaz divu uzraugu klātbūtnē.
  • Ieslodzītajiem kamerās ēdienu izsniedz uzrauga klātbūtnē, kurš seko tā pareizai sadalei, kā arī, lai pie ieslodzītajiem nenokļūst aizliegtie priekšmeti un vielas.
  • Iecirkņos, kur strādā ieslodzītie, kuri sodu izcieš zemākajā sodu izciešanas režīma pakāpē, tiek izveidots uzrauga postenis.
  • Izmeklēšanas cietumos ieslodzīto izvešana no kamerām ārpus posteņa robežām notiek saskaņā ar aizpildītu “Pieprasījumu ieslodzītā izvešanai no kameras”.

Ja redzat, ka kāda amatpersona apzināti pārkāpj normatīvo aktu prasības, apdraudot Jūsu un sabiedrības drošību, atceraties, ka Jūsu pienākums ir par to ziņot augstāk stāvošām amatpersonām, pretējā gadījumā, Jūs pašu var disciplināri sodīt par amata pienākumu neveikšanu un disciplinārpārkāpumu pieļaušanu.

Tāpat par pārkāpumiem var droši ziņot LIDA, kas palīdzēs apstrādāt informāciju un to atbilstoši novirzīt.

Savukārt, ja saņemat prettiesisku rīkojumu no augstāk stāvošas amatpersonas, atcerieties, ka par prettiesiska rīkojuma izpildi ir atbildīga pati amatpersona. Arī šajā gadījumā būtu jāziņo augstāk stāvošai amatpersonai, un vēlams arī LIDA.

LIDA prioritāte vienmēr ir bijusi un būs tās biedru interešu un tiesību aizstāvība, un arī šajā gadījumā LIDA izmantos visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai jautājums tiktu atrisināts un apdraudējums likvidēts!

« Atpakaļ uz sarakstu