Svarīga informācija biedriem no IeVP! (02/06/2019)

Apliecinājums bija jāaizpilda vai jānosūta uz LIDA biroju izmantojot e-pastu līdz 6.jūnijam!

Saistībā ar Satversmes tiesas 2019.gada 2.maija spriedumu lietā Nr.2018-14-01 Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) uzsāk to Ieslodzījuma vietu pārvaldē (IeVP) dienējošo biedru apzināšanu, kas vēlas saņemt kompensāciju par neizmantoto pārtraukuma laiku pildot dienesta pienākumus.

Tos biedrus, kurus šī iespēja interesē, LIDA aicina tiešsaistē aizpildīt apliecinājumu par to, ka:

- biedrs ir IeVP amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi

- biedram dienesta pienākumu pildīšanā ir noteikts summētais darba laiks

- biedrs piekrīt tam, ka LIDA viņa vārdā vēršas pie IeVP ar prasību par darba samaksas pārrēķinu par pēdējiem diviem gadiem

- biedrs piekrīt tam, ka nepieciešamības gadījumā LIDA viņa vārdā vēršas tiesā ar pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu

Ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ Jums neizdodas aizpildīt apliecinājumu tiešsaistē, tad līdz apliecinājuma iesniegšanas termiņa beigām varat nosūtīt uz e-pasta adresi lida@lida.lv vēstuli ar tekstu Apliecinu, ka esmu Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības biedrs un pilnvaroju Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību manā vārdā vērsties pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes ar prasību  par darba samaksas pārrēķinu par pēdējiem diviem gadiem un nepieciešamības gadījumā vērsties tiesā ar pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, pievienojot tekstam sekojošo informāciju:

- vārds, uzvārds

- dzimšanas dati

- e-pasta adrese

- tālruņa numurs

- deklarētās dzīvesvietas adrese

- dienesta pienākumu izpildes vieta un ieņemamais amats

 

« Atpakaļ uz sarakstu