Astoņu stundu darba diena attaisnotā prombūtnē? (29/04/2019)

Kāds Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) biedrs bija veicis virsstundu darbu, taču pārskata perioda beigās biedram iestājās darbnespēja. Atgriežoties no darbnespējas, biedrs konstatēja, ka viņa prombūtnes laikā katra kalendārā darba diena uzskaitīta kā astoņu stundu darba diena, un līdz ar to uzkrātās virsstundas "dzēsušās", respektīvi, attaisnotas prombūtnes laikā (darbnespējā) virsstundu skaits izlīdzinājies.

Šobrīd gan par konkrēto gadījumu, gan par līdzīgu gadījumu, LIDA ir divas aktīvas tiesvedības, kurās pārstāvam mūsu biedru intereses. 

Lai iegūtu plašāku informāciju un viedokli, LIDA par konkrēto gadījumu vērsās pie Latvijas Republikas tiesībsarga, lūdzot izvērtēt, vai ar šādu darba laika uzskaiti summētā darba laika veicējiem, netiek pārmērīgi aizskartas biedra cilvēktiesības (uz taisnīgu atalgojumu).

Tiesībsargs secina, ka nav pamatoti darbinieka attaisnoto prombūtni aizstāt ar 8 stundu darba dienu, taču būtu aprēķināms vidējo stundu skaits. Tas nozīmē, ka summētā darba laika veicējiem, kuriem veidojas virsstundas (kas pamatā notiek visās IeM sistēmas iestādēs un IeVP) teorētiski vidējais stundu skaits ir lielāks. Tiesībsargs norāda, ka darba laika nepareiza uzskaite var ietekmēt ne tikai tiesības uz taisnīgu atlīdzību, bet arī sociālo nodrošinājumu. 

LIDA norāda, ka daļēji pievienojas paustajai argumentācijai, taču uzskata, ka vairāki aspekti vēl būtu precizējami, tāpēc jau tuvākajā laikā atkārtoti vērsīsies pie Tiesībsarga, jau konkretizējot situāciju un lūdzot to vērtēt. 

Tāpat LIDA informē, ka viena no tiesvedībām par darba laika uzskaiti summētā darba laika veicējiem jau atrodas apelācijas instances tiesā, un spriedums gaidāms š.g. oktobrī. Jānorāda, ka, visticamāk, jebkurā gadījumā kāda no pusēm spriedumu pārsūdzēs Augstākajā tiesā, un, lai gan gala rezultāts būs vēlāk, tādejādi tiks piešķirta pareizā interpretāciju un metodika darba laika uzskaitei.

Ar pilnu no tiesībsarga saņemtās vēstules tekstu varat iepazīties mūsu mājas lapas sadāļā Sociālais dialogs – Citas iestādes. Sadaļa pieejama tikai tiem biedriem, kas reģistrējušies kā www.lida.lv lietotāji!

« Atpakaļ uz sarakstu