LIDA rosina veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (19/03/2018)

Kā jau informējām iepriekš, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) šī gada 9.februārī notikušajā Paplašinātajā sēdē pieņēma lēmumu rosināt izmaiņas 2010.gada 12.oktobra MK noteikumos Nr.969 attiecībā uz komandējuma dienas naudas apmēru un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā attiecībā darba svētku dienās apmaksu.

Pēc pastāvošās situācijas un tās rašanās vēsturisko apstākļu izpētes un juridiskās analīzes LIDA ir sagatavojusi un nosūtījusi atbildīgajām iestādēm vēstules ar lūgumu veikt izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos.

Attiecībā uz 2010.gada 12.oktobra MK noteikumiem Nr.969 LIDA konstatējusi, ka pašreiz spēkā esošais dienas naudas apmērs komandējuma laikā pa Latvijas Republiku ir pilnībā neatbilstošs mūsdienu preču un pakalpojumu izmaksām. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.969 8.1. punktam dienas nauda paredzēta papildu izdevumu segšanai – ēdināšanai un dažādiem pakalpojumiem. Dienas nauda 6 euro apmērā ir pārāk neliela, jo par šo naudu personai visas dienas garumā jānodrošina sev ēdienreizes kā arī jāsedz citi izdevumi, kas var rasties saistībā ar komandējumu. Ņemot vērā cenu kāpumu, no 2002. gada līdz 2018. gadam, konstatējams, ka 16 gadu laikā, dažādu pakalpojumu izmaksas ievērojami cēlušās, tajā skaitā, arī ēdināšanas pakalpojumu izmaksas, un līdz ar to, nav iespējams ar gandrīz tādu pašu dienas naudas apmēru kā 2002. gadā saņemt līdzvērtīgas preces un pakalpojumus. Attiecīgi, būtu vērā ņemams jautājums par dienas naudas komandējuma laikā Latvijas Republikā, celšanu, atbilstoši faktiskajai ekonomiskajai situācijām, preču un pakalpojumu cenām.

Attiecībā uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (Atlīdzības likums) LIDA secina, ka tā pašreizējā redakcijā norma par darba svētku dienās apmaksu tika pieņemta atbilstoši valsts ekonomiskajam stāvoklim 2010. gadā, ekonomiskās krīzes laikā. Tāpat Atlīdzību likuma 3. panta septītā daļa nosaka, ka “valsts un pašvaldību institūcijas pārskata amatpersonām (darbiniekiem) noteikto atlīdzību, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību, solidaritātes principu, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes kopprodukta izmaiņas, produktivitātes izmaiņas, inflācija, deflācija) un citus pamatotus kritērijus)”. Šobrīd ekonomiskais stāvoklis kopš 2010. gada ir ievērojami uzlabojies, valsts ekonomika ir atkopusies no ekonomiskās krīzes, līdz ar to valsts ekonomiskais stāvoklis vairs nevar būt par pamatu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm tiesību pārmērīgai ierobežošanai, neveicot apmaksu par nostrādātajām svētku dienām dubultā. Ņemot vērā šos un citus apstākļus LIDA lūdz rosināt grozījumu veikšanu Atlīdzības likuma 14. panta sestajā daļā, no normas teksta svītrojot frāzi “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

Saistībā ar Atlīdzības likuma normu par darba svētku dienās apmaksu LIDA vērsusies arī pie Tiesībsarga ar lūgumu izvērtēt pastāvošo situāciju un sniegt savu atzinumu.

Ņemot vērā to, ka abi šie jautājumi ir tieši saistīti ar dienējošo materiālo stāvokli LIDA aicina visus, kas vēl nav LIDA biedri, par tādiem kļūt. LIDA Valdes priekšsēdētājs A.Augustāns neslēpj, ka „šādu un līdzīgu jautājumu risināšanā attiecīgā posmā lielu lomu var nospēlēt tas, cik lielu daļu no dienējošajiem arodbiedrība pārstāv. Lai arī uz doto brīdi LIDA ir pati lielākā arodbiedrība šajā sfērā, procentuāli mēs pārstāvam salīdzinoši nelielu daļu no visiem tajā strādājošajiem. Vēlos aicināt visus tos, kas vēl nav izlēmuši stāties vai nestāties arodbiedrībā, šo jautājumu apsvērt tiešām nopietni. Aritmētika šeit ir pavisam vienkārša- ja vairums nav arodbiedrībā, tātad vairums ir apmierināts ar pastāvošo situāciju un kārtību. Sekojot līdzi tam, cik daudz neapmierinātu viedokļu un komentāru saistībā ar situāciju dienestos nākas dzirdēt teju katru dienu, neviļus rodas iespaids, ka daļai cilvēku neapmierinātības paušana ir kaut kas līdzīgs hobijam, jo vēlēšanās ko darīt lietas labā viņiem acīmredzot nav. Sēdēt un gaidīt, kad kāds cits sāks risināt tavas problēmas vai interesējošos jautājumus- šķiet arī šāds „risinājums” daudziem ir pa prātam. Velkot paralēles ar procesiem dabā, to varētu salīdzināt ar parazitēšanu. Iespējams, skan skarbi, bet procesi ir visnotaļ līdzīgi. Tāpēc vēlos pateikties visiem mūsu biedriem, jo tieši viņi ir tie, kas nodrošina LIDA iespēju šādus jautājumus risināt. Un no savas puses LIDA darīs visu, lai aizstāvētu savu biedru tiesības un intereses.”

Ar pilnu LIDA augstāk minēto dokumentu saturu Jūs varat iepazīties sadaļā Sociālais dialogs- Citas iestādes (pieejams tikai reģistrētajiem lapas lietotājiem). 

« Atpakaļ uz sarakstu