Tiesa noraida Valsts robežsardzes prasību (14/03/2018)

2018.gada 6.martā Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatot rakstveida procesā vienkāršotas procedūras lietu, pieņēma lēmumu pilnībā noraidīt Valsts robežsardzes (VRS) prasību par zaudējumu piedziņu no amatpersonas.

Kā jau esam informējuši iepriekš, 2017.gada 7.jūlijā VRS vērsās tiesā ar prasību par zaudējumu piedziņu no VRS amatpersonas, LIDA biedra, par dienesta pienākumu izpildei izmantotā transportlīdzekļa bojāšanu. Minētā amatpersona, pildot dienesta pienākumus, bija iekļuvusi ceļu satiksmes negadījumā (CSN), kā rezultātā radās bojājumi vienam no VRS dienesta transportlīdzekļiem. Prasības apjoms sastādīja 842.22 EUR.

LIDA juristi, iepazīstoties ar prasības saturu, secināja, ka tā ir pilnībā noraidāma pamatojoties uz vairākiem argumentiem, tai skaitā uz faktu, ka Administratīvā lietvedība par CSN izraisīšanu pret amatpersonu tikai izbeigta, līdz ar to uzskatāms ka tā nav administratīvi sodīta, respektīvi – nav vainīga CSN izraisīšanā. Papildus jāmin arī fakts, ka VRS savas prasības pamtojumā atsaucās uz vairākiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā VRS pagaidu iekšējiem noteikumiem “Valsts robežsardzes transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumi”, kas apstiprināti ar Valsts robežsardzes 2013.gada 23.oktobra pavēli Nr.1257 “Par dienesta transportlīdzekļu ekspluatāciju Valsts robežsardzē”, 20.3. un 20.9.punktu, savukārt LIDA konstatēja, ka pati iestāde nav ievērojusi šo noteikumu 19.3.2. un 19.4.2.punkta prasības- minētajam transportlīdzeklim nebija KASKO apdrošināšana.  Tāpat LIDA norādīja, ka minētais CSN noticis attaisnotas profesionālās darbības rezultātā, tādēļ saskaņā ar minēto noteikumu 20.9.punktu atbildētājam nav jāsedz šāda rakstura zaudējumi.

LIDA cer, ka pēc šī tiesas sprieduma gan VRS, gan citas iestādes rūpīgāk izvērtēs savus lēmumus un prasības attiecībā uz šādām un līdzīgām situācijām, lai izvairītos no šādiem tiesas procesiem un uzlabotu sava darba kvalitāti. LIDA Valdes priekšsēdētājs A.Augustāns secina, ka „šādi tiesas procesi ir nepatīkams veids kā dienestiem konstatēt nepilnības savā rīcībā, galvenokārt saistībā ar notikušā objektīvu izvērtēšanu. Vēlos aicināt dienestu vadītājus nākotnē aktīvāk sadarboties ar arodbiedrību, izzinot arodbiedrības viedokli jau paša notikuma izvērtēšanas procesā. Tas attiecas ne tikai uz šādām situācijām, bet arī uz dienesta pārbaudēm un disciplinārlietām. Saviem biedriem iesakām jau sniedzot paskaidrojumu kādā konkrētā lietā norādīt, ka viņi ir LIDA biedri un lūgt iestādi izzināt arodbiedrības viedokli. Diemžēl līdz šim dienesti šo amatpersonas lūgumu pilda nelabprāt, pamatojot to ar faktu, ka spēkā esošie normatīvie akti šādu rīcību neuzliek par obligātu. Diemžēl tiesvedības bilance attiecībā uz iestāžu lēmumu pārsūdzēšanu liecina par to, ka savlaicīgi izzinot arodbiedrības viedokli un ņemot to vērā iestādes būtu varējušas ietaupīt gan laiku, gan finašu līdzekļus, kas pēcāk tiek tērēti tiesvedībai. LIDA, protams, nevēlas nevienu mācīt kā darīt savu darbu, bet gan aicina uz ciešāku sadarbību, no kuras ieguvējas būtu abas puses.”

Ar pilnu augstāk minētā tiesas sprieduma saturu Jūs varat iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā Sociālais dialogs- Valsts robežsardze (pieejams tikai reģistrētajiem lietotājiem).

« Atpakaļ uz sarakstu