Darba laika uzskaites kārtība VUGD tiks mainīta (02/02/2018)

2017. gada nogalē Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībā (LIDA) tika izveidota darba grupa ar mērķi analizēt pastāvošo darba laika uzskaites kārtību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD). Šo jautājumu aktualizēja vairāku LIDA biedru sniegtā informācija par iespējamajiem pārkāpumiem un neprecizitātēm saistībā ar darba laika uzskaiti un darba samaksas aprēķināšanu. Darba grupa apkopoja visus pieejamos faktus par konkrēto jautājumu un to izpētes un juridiskās analīzes rezultātā tapa virkne secinājumu un piedāvājumu, kas tika apkopoti vēstulē un nosūtīti Iekšlietu ministram R.Kozlovskim un VUGD priekšniekam O.Āboliņam.

Šī gada sākumā no Iekšlietu ministra saņemta atbilde uz augstāk minēto vēstuli, kurā LIDA izteikta pateicība par līdz šim paveikto darbu šajā jautājumā, kā arī sniegta informācija par jautājuma risināšanas procesa gaitu. Pašlaik jaunie noteikumi par darba laika uzskaites kārtību VUGD ir saskaņošanas procesā Iekšlietu ministrijā. Šo faktu apliecina arī atbilde, kas saņemta no VUGD. Savā vēstulē VUGD informē par to, ka patreiz saskaņošanas procesā Iekšlietu ministrijā ir vairāki noteikumu projekti, tai skaitā noteikumi par darba laika organizēšanas un uzskaites kārtību. VUGD norāda, ka „ar plānoto darba laika uzskaites sistēmu paredzējis, ka amatpersonām, kurām noteikts summētais darba laiks un kuru dienesta pienākumu izpildes laiks tiek pildīts dežūrmaiņu ietvaros, par dienesta pienākumu izpildes laiku tiek uzskatīts viss dienesta pienākumu izpildes laiks dežūrmaiņas ietvaros, ieskaitot to laiku, kurā amatpersonai ir bijusi nodrošināta iespēja paēst. Viss dienesta pienākumu izpildes laiks dežūrmaiņas ietvaros tiek uzskaitīts un apmaksāts”. Tāpat VUGD izsaka ierosinājumu minētā jautājuma risināšanai izveidot darba grupu Iekšlietu ministrijas līmenī, pieaicinot kā pilntiesīgu tās dalībnieku arī LIDA. 

Ar pilnu augstāk minēto dokumentu saturu Jūs varat iepazīties sadaļā Sociālais dialogs- VUGD un Iekšlietu ministrija (pieejams tikai reģistrētajiem lapas lietotājiem).

LIDA turpinās aktīvi sekot situācijai ar darba laika uzskaites kārtību VUGD, kā arī darīs visu iespējamo, lai tiktu ievērotas LIDA biedru tiesības saņemt godīgu atalgojumu, atbilstoši nostrādātajam laikam.

« Atpakaļ uz sarakstu