Tiesībsargs ierosina pārbaudes lietu par VUGD rīkojumu (28/01/2018)

Pēc vairāku biedru no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ierosinājuma Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) 2017.gada oktobrī vērsās pie Tiesībsarga ar lūgumu izvērtēt VUGD 2015. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr.22-1.7/864 „Par informācijas sniegšanu sakarā ar izceļošanu uz ārvalstīm“, kas nosaka kārtību, kādā dienestā nodarbinātajām amatpersonām sniedzama informācija par izceļošanu uz ārvalstīm. LIDA šajā rīkojumā, tā pašreizējā redakcijā, saskata iespējamu Latvijas Republikas Satversmes 96. panta par personas tiesībām uz privāto dzīvi pārkāpumu. Pirms vēršanās Tiesībsarga birojā LIDA centās ar šo rīkojumu saistītos jautājumus risināt ar pašu VUGD, bet diemžēl nesekmīgi.

Šā gada janvārī saņemta atbilde no Tiesībsarga, ka pamatojoties uz LIDA iesniegumu un pēc papildus informācijas saņemšanas no VUGD un citiem dienestiem par tiesību ierobežojumu pamatojumu Tiesībsargs, pamatojoties uz Tiesībsarga likuma 24.panta otro daļu, ir ierosinājis pārbaudes lietu. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Tiesībsargs pārbaudes lietu izskata triju mēnešu laikā.

 

« Atpakaļ uz sarakstu