KNAB un GRECO eksperti izvērtējot dienestu darbību izzina arī arodbiedrības viedokli

Šī gada 14.decembrī Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns, pēc īpaša Korpucijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Eiropas padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) uzaicinājuma, piedalījās GRECO organizētajā korupcijas novēršanas un profesionālās godprātības veicināšanas centrālās valdības (augstākā līmeņa vadības) un tiesībaizsardzības iestādēs novērtēšanas procesā, kas norisinājā no 11. līdz 15.decembrim, Rīgā. LIDA ir lielākā savas nozares arodbiedrība, apvienojot vairāk kā 2600 biedru, kuri strādā vai dienesta pienākumus pilda Iekšlietu un Tieslietu ministriju iestādēs, kā arī virknē pašvaldību iestāžu, piemēram, pašvaldības policijas darbinieki.

GRECO mērķis ir uzlabot tās dalībnieku spēju cīnīties pret korupciju, uzraugot to atbilstību Eiropas Padomes pretkorupcijas standartiem, izmantojot dinamisku savstarpējās izvērtēšanas procesu. Tas palīdz identificēt trūkumus valsts pretkorupcijas politikā, veicinot nepieciešamās likumdošanas, institucionālās un praktiskās reformas. GRECO arī nodrošina platformu labākās prakses apmaiņai korupcijas novēršanā un atklāšanā. Rīgā notikušā tikšanās ir daļa no GRECO 5.posma novērtēšanas procesa, kas tika uzsākts 2017.gada 20.martā, ar mērķi izvērtēt esošo normatīvo aktu piemērošanas efektivitāti, izzinot pēc iespējas detalizētāku informāciju par par praktiskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, uzzināt konkrētus tiesību aktu īstenošanas piemērus un statistiku par valsts amatpersonu apmācībām, izpratnes veicināšanu un citām iniciatīvām.  

LIDA valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns pēc tikšanās norādīja, ka "uzaicinot LIDA piedalīties šāda līmeņa valsts dienestu darbības novērtēšanas procesā GRECO parāda to, ka Eiropā arodbiedrību kustībai ir liela nozīme. Liela nozīme ne tikai katra atsevišķa indivīda tiesību ievērošanas nodrošināšanā, bet arī pašu dienestu darbībā un tās novērtēšanā. Ar arodbiedrību viedokli rēķinās un tas tiek ņemts vērā. Latvijā, īpaši LIDA pārstāvētajā sfērā, mums vēl daudz darba darāms, lai sasniegtu šādu līmeni, bet LIDA dalība šajā pasākumā liecina par to, ka esam uz pareizā ceļa. Uzaicinājums piedalīties šāda līmeņa un nozīmes pasākumā ir kārtējais apliecinājums tam, ka LIDA ir savas nozares spēcīgākā arodbiedrība. GRECO eksperti bija ieinteresēti izzināt arodbiedrības viedokli par novērtējumā iekļautajām tēmām, kā arī to, kā konkrētos gadījumos noris arodbiedrības un dienestu vadības savstarpējā sadarbība."

Novērtēšanas procesa gaitā GRECO eksperti tikās arī ar valsts pārvaldes iestāžu (Valsts kanceleja, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kontrole u.c.), kā arī tiesībsargājošo iestāžu (Valsts policija, Valsts robežsardze, Iekšējās drošības birojs, KNAB) pārstāvjiem.

« Atpakaļ uz sarakstu