Valsts pārvaldes reforma jāveic domājot par dienējošo labklājību!

Gatavojoties plānotajai valsts pārvaldes reformai, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) vadība pēdējo divu nedēļu laikā tikusies ar Iekšlietu ministru R.Kozlovski, Valsts kancelejas vadītāju J.Citkovski, kā arī ar Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītājiem, lai paustu LIDA, kas pārstāv Iekšlietu, Tieslietu iestādēs nodarbināto intereses, nostāju par iespējamo darbinieku skaita samazināšanu iekšlietu, tieslietu sistēmu iestādēs. Šobrīd LIDA apvieno vairāk kā 2500 biedru, kuri strādā vai dienesta pienākumus pilda Iekšlietu un Tieslietu ministriju iestādēs, kā arī virknē pašvaldību iestāžu, piemēram, pašvaldības policijas darbinieki.

Jau zināms, ka gaidāmajā valsts pārvaldes reformā, kas visticamāk skars arī iekšlietu jomu, paredzēts likvidēt lielāko daļu vakanto amata vietu, iesaldēt jaunu amata vietu veidošanu, kā arī trīs gadu laikā tiešajā valsts pārvaldē samazināt darbinieku skaitu par aptuveni 6%.

LIDA valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns tikšanās laikā norādīja, ka "no arodorganizācijas puses nebūs pieņemami nekādi pasākumi, kā rezultātā tiks pasliktināts tās biedru finansiālais stāvoklis, mazinātas sociālās garantijas vai pasliktināti darba/ dienesta apstākļi. LIDA no reformas sagaida ne tikai plānoto valsts pārvaldē strādājošo algas griestu celšanu līdz 80% no privātajā sektorā maksātā atalgojuma, bet arī pasākumus pašu dienestu stiprināšanai, lai uzlabotu to darbības efektivitāti, veicinātu attīstību un tai pat laikā nodrošinātu 100% rīcībspējas saglabāšanu visā valsts teritorijā."

Tikšanās laikā iekšlietu ministrs R.Kozlovskis pauda Iekšlietu ministrijas gatavību reformas īstenošanas gaitā sadarboties ar LIDA, aktīvi iesaistot visos procesos, kas skars tās biedru intereses, jo LIDA šobrīd ir lielākā un spēcīgākā nozari pārstāvošā arodorganizācija. Tāpat savu atbalstu sadarbībai pauda arī Valsts kancelejas vadītājs J.Citkovskis.

Kā lielākā, spēcīgākā un aktīvākā arodorganizācija iekšlietu jomā, kas sevī apvieno arī biedrus no Tieslietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvaldes un vairākām pašvaldību iestādēm, LIDA aktīvi iesaistīties visos plānotajos valsts pārvaldes reformas pasākumos, lai pilnvērtīgi nodrošinātu savu biedru tiesību ievērošanu un veicinātu dienestu darbības efektivitātes uzlabošanu.

« Atpakaļ uz sarakstu