Aizvadīts LIDA Delegātu kongress 2022 (10/09/2022)

Šodien notikušajā Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības Delegātu kongresā, piedaloties 49 no 56 reģistrētajiem delegātiem, ievēlēts LIDA valdes priekšsēdētājs, valdes locekļi un revidents, kuri organizēs un vadīs arodbiedrības darbību nākamos četrus gadus.

Valdes priekšsēdētāja amatā atkārtoti ievēlēts Armands Augustāns.

Valdes locekļu amatos ievēlēti Andrejs Melnalksnis, Edgars Bole, Inga Skorodihina un Zigmunds Kārklevalks.

Revidenta amatā atkārtoti ievēlēts Zintis Lācis.

Par kongresa norisi un tajā izvirzītajiem un apstiprinātajiem arodbiedrības darbības virzieniem un mērķiem nākamo četru gadu periodā informēsim tuvākajā laikā.

« Atpakaļ uz sarakstu