Par arodbiedrību un procesiem, kas saistās ar biedra tiesību aizstāvēšanu tiesas ceļā (08/04/2022)

Juridiskā palīdzība biedriem ir viens no LIDA sniegtajiem "pakalpojumiem". LIDA sniedz konsultācijas un praktisku palīdzību biedriem gan jautājumos, kas saistās ar dienesta un darba attiecību tiesiskajiem aspektiem, gan dažādām situācijām privātajā dzīvē.

Šajā tiešraidē LIDA Valdes priekšsēdētāja vietnieks A.Melnalksnis un Valdes loceklis E.Bole stāsta par to, kā arodbiedrībā tiek organizēti un īstenoti procesi, kas saistās ar biedru tiesību aizstāvību tiesas ceļā.

 

« Atpakaļ uz sarakstu