Aicinām biedrus atbalstīt arodbiedrību priekšlikumu tālāko virzību (17/02/2022)

Pašlaik Eiropas Savienības (ES) līmenī notiek svarīga diskusija par tās nākotni, darbības virzieniem un prioritātēm. Diskusija ir organizēta tiešsaistes platformā, kurā ikviens ES pilsonis var reģistrēties, sekot līdzi diskusijām, atbalstīt noteiktas prioritātes, kā arī rakstīt komentārus (vairāk: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_lv).

Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC), apspriežoties ar savām dalīborganizācijām, tostarp Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), ir izstrādājusi sociāli-ekonomiskās prioritātes, kuras ir būtiskas no arodbiedrību skatu punkta.

Lai tiktu izvēlētas tieši arodbiedrību noteiktās prioritātes un tās virzītu tālāk attiecīgajās sanāksmēs, ir nepieciešams, lai tās atbalstītu pēc iespējas lielāks pilsoņu skaits. 

Aicinām LIDA biedrus reģistrēties platformā un atbalstīt ETUC prioritātes (termiņš - 2022.gada 20.februāris)!

ETUC Platformā iesniegtie priekšlikumus (prioritātes) var apskatīt šeit: https://futureu.europa.eu/profiles/ETUC/activity.

Tās ietver šādas prioritātes:

·        Taisnīga pāreja (just transition)  

·        Vienlīdzīga piekļuve pieejamiem un augstas kvalitātes sabiedriskajiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei

·        Atjaunots Eiropas sociālais līgums taisnīgai atveseļošanai

·        Jauns ES ekonomikas modelis un pārvaldība (tostarp Eiropas Semestris)

·        Eiropas sociālo tiesību pīlārs sociālai tirgus ekonomikai un tā ieviešana praksē

·        Godīga digitalizācija

·        Cilvēktiesību instrumentu stiprināšana

·        Dzimumu līdztiesība

·        Kopēja migrācijas un patvēruma politika, kuras pamatā ir tiesību ievērošana un vienlīdzīga attieksme

·        Mūžizglītība un tiesības uz apmācību ikvienam Eiropā

·        Jaunatne un jauniešu riskanta darba novēršana

·        ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas reforma

·        Sociālā progresa protokols

·        Labāka lēmumu pieņemšana taisnīgākai Eiropai

·        Ekonomiskā demokrātija

 

Kā var reģistrēties platformā?

Lai reģistrētos:

(a) dodieties uz platformas vietni: https://futureu.europa.eu, izvēlieties latviešu valodu;

(b) noklikšķiniet uz “pierakstīties”;

(c) izveidojiet kontu. Neņemiet vērā nepieciešamību sniegt sīkāku personisko informāciju (ja vien nevēlaties) - tas nav nepieciešams;

(d) jūs saņemsiet īpašu e-pastu, lai apstiprinātu savu reģistrāciju;

(e) pēc reģistrācijas pabeigšanas varēsit apstiprināt ETUC iesniegumus, komentēt priekšlikumus LATVIEŠU VALODĀ, iepazīstināt citus ar Jūsu arodbiedrības notikumiem, kas ir saistīti ar Eiropas nākotnes tematu.

Kā atbalstīt arodbiedrību priekšlikumus platformā

Ar arodbiedrību priekšlikumiem var iepazīties šeit: https://futureu.europa.eu/profiles/ETUC/activity

Visiem ar Jūsu organizāciju saistītajiem kontiem jāatbalsta arodbiedrību priekšlikumi platformā:

a) apstiprinot tos pa vienam (poga “apstiprināt”, uzklikšķinot uz attiecīga priekšlikuma);

b) sniedzot pozitīvu komentāru  par tiem Latviešu valodā vai citā valodā.

 

Šeit var apskatīties apmācības video, kurā paskaidrots, kā reģistrēties platformā un kā apstiprināt arodbiedrību priekšlikumus: https://youtu.be/GA2inoHNOJo

 

« Atpakaļ uz sarakstu