VP izbeidz disciplinārlietu - amatpersonai ir tiesības veikt filmēšanu ar personīgo mobilo tālruni (18/01/2022)

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, kad teju katras personas rīcībā ir iekārta, ar ko var veikt foto un audiovizuālo fiksāciju, Valsts policijas (VP) un citu dienestu amatpersonas bieži saskaras ar situācijām, kurās viņu rīcību pildot dienesta pienākumus šādā veidā fiksē citas personas. Attiecīgi tam izveidojies arī normatīvai regulējums, kas nosaka ko un kad drīkst filmēt, un ko ar safilmēto materiālu drīkst vai nedrīkst darīt. Tomēr kā ir ar situācijām, kurās foto vai audiovizuālo fiksāciju veic pati amatpersona?

Pirms neilga laika VP ar sūdzību vērsās kāda persona, citstarp, sūdzoties par VP amatpersonu - LIDA biedru, kurš dienesta pienākumu izpildes laikā, komunikācijā ar personu veicis filmēšanu ar personīgo mobilo telefonu. Skaidrojot savu rīcību biedrs norādīja, ka tā rīkojās, jo privātpersona uzvedusies neadekvāti, un video uzņemts savu tiesību aizsardzības nolūkā, ja gadījumā tiktu uzsākta dienesta pārbaude (kā arī pēcāk notika). Video netika publicēts vai nodots citām personām, vienīgi LIDA, lai izvērtētu video materiālu juridiskā aspektā un sniegtu biedram tiesisko palīdzību. Pildot dienesta pienākumus, biedrs nebija nodrošināts ar individuālo kompakto (body) videokameru. 

Izbeidzot disciplinārlietu pret biedru, savā lēmumā VP norādīja, ka, "tādejādi uzskatāms, ka amatpersonai, savā rīcībā neesot dienesta pienākumu veikšanai izsniegtās individuālās kompaktās videokameras, tās vietā nav aizliegts izmantot personīgo filmēšanas ierīci, rīkojoties atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nepārkāpjot fizisko personu datu apstrādes priekšnoteikumus".

No tā secināms, ka gadījumā, ja amatpersona saskaras ar neadekvātu personu, un tai nav izsniegta individuālā kamera, tai ir tiesības izmantot personīgo filmēšanas ierīci, stingri ievērojot datu apstrādes principus.

Savukārt, ja amatpersonai ir izsniegta individuālā kamera, izmantot personīgo filmēšanas ierīci nav nepieciešams. Gadījumā, ja amatpersona pēcāk vēlas aizstāvēt savas tiesiskās intereses iestādē vai tiesā (piemēram, celt prasību par goda un cieņas aizskāršanu), amatpersonai būs tiesības izprasīt videomateriālu no iestādes. 

LIDA aicina jebkurā gadījumā nepakļauties neadekvātu personu provokācijām un atcerēties par personu datu apstrādes principiem. 

LIDA norāda, ka amatpersonai ir tiesības nodot uzfilmēto videomateriālu arodbiedrībai, ja tas tiek nodots nolūkā aizstāvēt savas likumīgās tiesības un intereses.

« Atpakaļ uz sarakstu