Par Covid-19 piemaksām VUGD (24/05/2021)

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) 2021. gada februārī saņēma ziņu no tās biedra, kurā tika norādīts, ka “Sveicināti, esmu ugunsdzēsējs un interesē Jūsu viedoklis. Kāpēc tiek šķiroti Iekšlietu ministrijas dienesti? Mēs VUGD strādājam un slimojam ar Covid tāpat kā Valsts policija un robežsardze… Bet piemaksas par risku saņem tikai viņi. Skumji, jo paskatoties to pašu Degpunktu, tur 75% no visa satura ir stāsti par mums, kā glābjam cilvēkiem dzīvības.”.

Izpētot 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto attiecībā uz piemaksu piešķiršanu Iekšlietu ministrijas dienestu amatpersonām LIDA secināja, ka vispārīgi, atbilstoši aktuālajai rīkojuma redakcijai, nav izslēgts, ka piemaksa varētu tikt noteikta arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpēm, ja vien tiek ievēroti rīkojuma 10.4 punkta kritēriji. Tomēr neskatoties uz to piemaksas piešķirtas netiek.

LIDA vērsās gan pie Iekšlietu ministrijas (IeM), gan VUGD ar lūgumu komentēt situāciju pēc būtības, kā arī rosināja rast finansējumu VUGD amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm speciālās piemaksas noteikšanai par dienesta pienākumu izpildi Covid-19 pandēmijas apstākļos.

IeM savā atbildē apstiprina LIDA secināto, norādot, ka pēc būtības minētajā rīkojumā noteikto piemaksu bija tiesīga saņemt ikviena IeM padotībā esošās iestādes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, tostarp arī VUGD amatpersona, ja vien tā atbilda rīkojumā noteiktajiem kritērijiem. Tomēr, piemaksām paredzēto finanšu plānošanas procesā šī gada janvārim, februārim un martam no VUGD netika saņemta informācija par tās amatpersonu iespējamo vai faktisko darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un tā seku novēršanu. Līdz ar to finanšu līdzekļi minētās piemaksas izmaksāšanai VUGD amatpersonām par attiecīgo laika posmu netika pieprasīti.

VUGD savā atbildē norāda, ka iestādes amatpersonai, lai saņemtu šādu piemaksu, ir jābūt uzskaitāmi pierādāmai amatpersonas tiešai saskarei ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām, vai personām, kurām jāievēro karantīna, pašizolācija. VUGD amatpersonām ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu laikā nav iespējams gūt informāciju par cietušā veselības stāvokli, nav iespējams arī konstatēt, vai ir bijusi tieša saskare ar Covid-19 inficētām personām. Tāpat VUGD uzsver, ka amatpersonas, veicot ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus, lieto individuālos aizsardzības līdzekļus, tai skaitā saspiesta gaisa elpošanas aparātus, sejas aizsegu un citus individuālās aizsardzības līdzekļus, tādejādi pasargājot sevi no riska inficēties.

LIDA pašlaik strādā pie saņemto atbilžu izvērtēšanas un argumentācijas izstrādes, lai atkārtoti aicinātu VUGD noteikt minēto piemaksu arī VUGD amatpersonām, tāpēc būsim pateicīgi saviem biedriem par jebkuru arodbiedrībai sniegto informāciju, kas šajā procesā varētu stiprināt LIDA viedokli un veicināt piemaksu noteikšanu arī VUGD amatpersonām.

Ar pilnu LIDA, IeM un VUGD vēstuļu saturu varat iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā Sociālais dialogs – VUGD un Iekšlietu ministrija. Atgādinām, ka šī sadaļa pieejama tikai tiem biedriem, kas reģistrējušies kā mājas lapas lietotāji.

« Atpakaļ uz sarakstu