Reputācija - svarīga ne tikai lai kļūtu par amatpersonu, bet arī lai saglabātu tās statusu (15/12/2020)

Lai arī šis tiesas spriedums ir saistīts ar prokuratūrā nodarbināto darba tiesiskajām attiecībām, arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ir vērts pievērst uzmanību no sprieduma izrietošajiem secinājumiem.

Atbilstoši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm gaitas likumam viena no prasībām, lai persona tiktu pieņemta dienestā, ir nevainojama reputācija. Reputācija ir jautājums, kas var tikt vērtēts ne tikai tad, kad amatpersona tiek pieņemta dienestā, bet arī visā dienesta laikā. Amatpersonas prettiesiska rīcība, kas grauj reputāciju, ir pamats tās atvaļināšanai no dienesta.

Aicinām savus biedrus, kā arī citas amatpersonas iepazīties un ņemt vērā tiesas izdarītos secinājumus, kā arī pausto argumentāciju.

« Atpakaļ uz sarakstu