Tiekas LIDA un VRS vadības pārstāvji (30/10/2020)

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) birojā notikušās tikšanās laikā divi no galvenajiem skatāmajiem jautājumiem bija kopīgi īstenotā nodarbināto apmierinātības aptauja un ar to saistītās tālākās darbības, un procesa uzsākšana attiecībā uz iespējamo koplīguma noslēgšanu.

Attiecībā uz Valsts robežsardzes (VRS) nodarbināto apmierinātības aptaujas norisi abas puses nonāca pie kopsaucēja tam, ka dēļ zemās nodarbināto aktivitātes attiecībā uz dalību šajā aptaujā (aptaujā piedalījušies tikai  aptuveni 14.4% no visiem VRS nodarbinātajiem), tās rezultāti nebūtu uzskatāmi kā objektīvs kopīgā VRS nodarbināto apmierinātības līmeņa rādītājs. Neskatoties uz to, ka katra no pusēm kā iespējamos zemās aktivitātes cēloņus minēja atšķirīgus apstākļus, tomēr tika panākts kopsaucējs tam, ka aptaujas rezultāti, neatkarīgi no respondentu aktivitātes, nevar tikt atstāti bez ievērības.

Aptaujas laikā iegūtos datu, kuru kopīgais apjoms sasniedz teju 1800 lapas, analīzi katra no aptauju īstenojošajām pusēm veica neatkarīgi viena no otras. Tikšanās laikā LIDA iepazīstināja VRS vadības pārstāvjus ar analīzes procesā tapušajiem secinājumiem, kā arī ar galvenajiem virzieniem, kuros, LIDA ieskatā, būtu nepieciešams ieviest uzlabojumus, lai veicinātu kopējās situācijas uzlabošanos attiecībā uz jautājumiem, kas saistās ar personāla aizplūšanu gan uz citām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm, gan privāto sektoru.

Ierobežotā tikšanās laika dēļ diemžēl nebija iespējams izdiskutēt visus LIDA sagatavotos piedāvājumus attiecībā uz iespējamajiem pasākumiem, kas veicami situācijas uzlabošanai. Tomēr VRS no savas puses apņēmās tos atbilstoši izvērtēt, arī kontekstā ar iestādes izdarītajiem secinājumiem.

Lai nodrošinātu to, ka aptaujas rezultātu izziņošana VRS nodarbinātajiem, atbilstoši tam, kā tas tika paredzēts izstrādājot un īstenojot šo aptauju, būtu maksimāli lietderīga un efektīva, tika panākta vienošanās par to, ka iestāde sagatavos rīcības plānu iespējamo uzlabojumu ieviešanai, un, pēc saskaņošanas ar LIDA, tie tiks izziņoti kā vienota informācijas pakete.

Gan LIDA, gan VRS ieskatā tas būtu vislabākais veids, kā īstenot šo aptaujas fāzi – nodarbināto informēšanu par rezultātiem, tādejādi vienlaicīgi ne tikai mazinot iespējamo atšķirīgo aptaujas rezultātu interpretāciju no nodarbināto puses, bet arī sniedzot informāciju par to, kādus uzlabojumus plānots ieviest saistībā ar tiem.

Tāpat tikšanās laikā tika panākta vienošanās starp LIDA un VRS par to, ka tuvākajā laikā tiks uzsākti procesi, kas saistīti ar koplīguma slēgšanu. Par šī procesa turpmāko gaitu informēsim atsevišķi, atbilstoši tā gaitai.

« Atpakaļ uz sarakstu