Senāts noraida kasācijas sūdzību un atstāj spēkā sodu par goda un cieņas aizskaršanu (28/10/2020)

Gods un cieņa ir ētikas kategorijas, katra cilvēka izpratne par tām var atšķirties. Ar godu saprot personas sabiedrisku novērtējumu, kas ir izveidojies personas darbības rezultātā, ar cieņu – personas sabiedriskā vērtējuma atspoguļojumu viņas pašasapziņā, t.i., personas pašnovērtējumu.

Nereti amatpersonas, pildot savus dienesta pienākumus, saskaras ar situācijām, kurās saskatāmas goda un cieņas aizskāruma pazīmes, tomēr parasti šīs situācijas tiek "norakstītas" kā neatņemama izvēlētās profesijas sastāvdaļa. Šķiet, sabiedrībā par pieņemamu normu ir kļuvusi arī policistu, robežsargu un citu amatpersonu aizvainošana interneta vidē - sociālajos tīklos un ziņu portālu komentāru sadaļās.

Tāpat, nenoliedzami, līdz tiesvedībai šādas lietas nonāk salīdzinoši reti, jo pats tiesas process ir ilgstošs un prasa lielu apņēmību no prasības cēlāja. Arī šajā konkrētajā piemērā redzams, ka tikai šī gada oktobrī noslēgusies tiesvedība, kurā tika skatīti teju piecus gadus veci notikumi. 

Tomēr rezultāts ir pozitīvs, un tiesu prakse saistībā ar šāda raktura jautājumiem turpina veidoties.

« Atpakaļ uz sarakstu