Par piemaksām Ieslodzījuma vietu pārvaldē nodarbinātajiem (13/10/2020)

2020. gada 14. maijā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 261 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ““Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, nosakot piemaksas Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) ārstniecības personām, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbiniekiem līdz 20 % apmērā no mēnešalgas par laika periodu no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. maijam.

Šī rīkojuma anotācijā lasāms, ka pieprasītā naudas summa - 518 730 euro - ir paredzēta piemaksu noteikšanai 1342 IeVP nodarbinātajiem, kuri, no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. maijam, pildīja pienākumus tiešā saskarē ar iespējami Covid-19 inficētajiem un rīkojas proaktīvi, lai nepieļautu Covid-19 nonākšanu ieslodzījuma vietās. Piemaksas apmērs katrā no mēnešiem bija paredzēts 15% apmērā no vidējās mēnešalgas, bet nedrīkstēja pārsniegt 20% no mēnešalgas.

IeVP savā 2020.gada 20.maija vēstulē Nr. 1.20-4610 noteica kārtību, kādā ieslodzījuma vietu priekšniekiem jāapkopo un jāiesniedz informācija par to, kuri nodarbinātie un kad pildījuši tādus dienesta/ darba pienākumus, par kuru pildīšanu izmaksājama piemaksa saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežošanu un izraisīto seku mazināšanu. Šīs pienākumi (rīcības) bija:

  1. dienesta/darba pienākumi, kas saistīti ar proaktīvu rīcību Covid-19 pandēmijas ierobežošanā, un tās izraisīto seku mazināšanā;
  2. dienesta/ darba pienākumu pildīšana, kontaktējoties ar ieslodzītajiem, kuriem bija noteikta karantīna;
  3. apsardze ārstniecības iestādēs;
  4. nodarbināto un trešo personu veselības stāvokļa kontrole.

IeVP nodarbinātajiem Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) biedriem, kuri veica kādus no augstāk minētajiem darbiem, bet nav saņēmuši piemaksas, kā arī tiem biedriem, kuru saņemtās piemaksas viņu ieskatā bija neatbilstošas veiktajiem darbiem, lūgums vērsties pie LIDA ar lūgumu sagatavot iesniegumu par pārrēķina veikšanu. Sīkāku informāciju var iegūt sazinoties ar LIDA Valdes locekli Edgaru Boli, rakstot uz e-pastu edgars.bole@lida.lv, vai zvanot uz tālruni 28776792.

Lai atvieglotu darbu LIDA juristiem, sagatavojot Jūsu iesniegumu, lūdzam sagatavot šādu informāciju:

  • vārds, uzvārds, personas kods;
  • deklarētās dzīvesvietas adrese;
  • dienesta/ darba vieta un ieņemamais amats;
  • kādi tieši dienesta/ darba pienākumi, par kuriem ir noteiktas piemaksas, tika veikti laika periodā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. maijam, un kādā apmērā (dienas, stundas, reizes);
  • ja Jums aprēķinātā un izmaksātā piemaksu summa Jūsuprāt bija neatbilstoša veiktajam dienesta/ darba pienākumu apjomam, norādiet Jums noteiktās mēnešalgas apmēru (pirms nodokļu nomaksas; bez piemaksām) un kā piemaksu izmaksātās summas apmēru.
« Atpakaļ uz sarakstu