Par policijas darbinieka pienākumu pamatot transportlīdzekļa apskates nepieciešamību (10/10/20)

2012.gada 9.maijā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbinieki apturēja kādas personas vadīto transportlīdzekli, noskaidroja tā reģistrācijas un vadītāja datus, lika vadītājam atvērt un pārbaudīja transportlīdzekļa bagāžas nodalījumu un motortelpu, kā arī veica alkohola koncentrācijas pārbaudi transportlīdzekļa vadītāja izelpas gaisā.

Apturētā un apskatītā transportlīdzekļa vadītājs, iebilstot pret policijas darbinieku faktisko rīcību, vērsās iestādē un pēc tam tiesā.

Šī gada 10.jūlijā Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments izdeva spriedumu, ar kuru noraida Valsts policijas kasācijas sūdzību un atstāj spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts policijas darbinieku faktiskā rīcība, veicot pieteicēja vadītā transportlīdzekļa bagāžas nodalījuma un motortelpas apskati, tika atzīta par prettiesisku.

Ar pilnu Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumu varat iepazīties zemāk.

LIDA vēlas vērst savu biedru un citu amatpersonu uzmanību uz sekojošajām atziņām:

- tā kā likuma „Par policiju” 12.panta pirmās daļas 20.punktā ietvertie nosacījumi prasa vērtēt tieši attiecīgā transportlīdzekļa vai transportlīdzekļa vadītāja saistību ar iespējamu pārkāpumu, tad katrs gadījums, kad tiek apsvērta transportlīdzekļa apskate, prasa individuālu izvērtējumu. Līdz ar to policijas darbiniekiem ir jāspēj norādīt uz tieši konkrēto situāciju raksturojošiem apstākļiem, kas liecina par transportlīdzekļa vai transportlīdzekļa vadītāja saistību ar iespējamu pārkāpumu un pamato minētās normas nosacījumu izpildi;

- ņemot vērā, ka transportlīdzekļa bagāžas nodalījuma un motortelpas apskate ir saistīta ar personas tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību ierobežošanu, pirms transportlīdzekļa apskates ir nepieciešams apsvērt arī to, vai šāds personas tiesību ierobežojums konkrētajā situācijā ir samērīgs un nepieciešams policijas uzdevumu pilnvērtīgai veikšanai.

 

« Atpakaļ uz sarakstu